Hydroizolace Ceresit CL 51 5 kg

Do interiéru, pod obklady a dlažbu

Hydroizolace Ceresit CL 51 5 kg

Značka: Ceresit

Kód(y) zboží: CL515

Jednosložková elastická hydroizolace na cementové bázi pro hydroizolaci podkladu před lepením obkladů a dlažby, pro použití v interiéru (koupelny a kuchyně). Jednoduché zpracování, aplikace ve dvou vrstvách. Lepení obkladů a dlažby již po 4 hodinách. Vhodná na podlahová vytápění. Materiál - pasta na bázi syntetických pryskyřic. Skladovatelnost 12 měsíců.


Přehled nebezpečných látek:

-Styrol-butylakrylát kopolymer
-Anorganická plniva

  • Látka nebo směs nejsou nebezpečné podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)
  • Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; směs isothiazolinonů (3:1), může vyvolat alergickou reakci


KE STAŽENÍ

Bezpečnostní list

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?