Penetrace Ceresit CT 17 10 litrů

Penetrace Ceresit CT 17 10 litrů

Značka: Ceresit

Kód(y) zboží: CT1710

Základní nátěr pro ošetření nasákavých podkladů před lepením obkladových materiálů, nanesením povrchových vrstev a vyrovnávacích hmot.

Penetrační hloubkový nátěr pro savé podklady jako například betony, potěry, podklady sádrové, anhydritové, pórobeton a sádrokarton, před lepením keramických obkladů a dlažby a vyrovnáním podlah, výrazně zvyšuje přídržnost následně nanášených vrstev. Zpevňuje povrchy a snižuje nasákavost, neobsahuje rozpouštědla, je paropropustný. Nátěr způsobuje žlutavé zabarvení podkladu. Nelze použít pro impregnaci sádrovláknitých materiálů proti působení vlhkosti. Pro exteriér i interiér. Skladovatelnost 12 měsíců.


  Přehled nebezpečných látek:

  • Látka nebo směs nejsou nebezpečné podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)
  • EUH210 - na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list
  • Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; směs isothiazolinonů (3:1), může vyvolat alergickou reakci


KE STAŽENÍ

Certifikát

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?