Penetrace Ceresit CT 17 2 litry

Penetrace Ceresit CT 17 2 litry

Značka: Ceresit

Kód(y) zboží: CT172

Základní nátěr pro ošetření nasákavých podkladů před lepením obkladových materiálů, nanesením povrchových vrstev a vyrovnávacích hmot.

Penetrační hloubkový nátěr pro savé podklady, jako například betony, potěry, podklady sádrové, anhydritové, pórobeton a sádrokarton, před lepením keramických obkladů a dlažby a vyrovnáním podlah, výrazně zvyšuje přídržnost následně nanášených vrstev. Zpevňuje povrchy a snižuje nasákavost, neobsahuje rozpouštědla, je paropropustný. Nátěr způsobuje žlutavé zabarvení podkladu. Nelze použít pro impregnaci sádrovláknitých materiálů proti působení vlhkosti. Materiál - syntetické pryskyřice ve vodní disperzi. Skladovatelnost 12 měsíců. Pro exteriér i interiér.


Přehled nebezpečných látek:

  • Látka nebo směs nejsou nebezpečné podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)
  • EUH210 na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list
  • Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; směs isothiazolinonů (3:1), může vyvolat alergickou reakci


KE STAŽENÍ

Bezpečnostní list
Certifikát

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?