Penetrace Ceresit CT 7 1 litr

Penetrace Ceresit CT 7 1 litr

Značka: Ceresit

Kód(y) zboží: CT71

Univerzální penetrační nátěr pro savé podklady, určený pro použití před lepením keramických obkladů a desek tepelné izolace, malováním, tapetováním, atd. Penetrace proniká do podkladu, kde váže jednotlivá zrna plniva, snižuje nasákavost podkladu, zvyšuje přilnavost k podkladu avšak nezvyšuje celkovou pevnost podkladu. Pod samonivelační hmoty Ceresit použijte výhradně penetraci CT17. Materiál - syntetické pryskyřice ve vodní disperzi. Pro exteriér i interiér. Skladovatelnost 12 měsíců.


Přehled nebezpečných látek:

Látka nebo směs nejsou nebezpečné podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP).

  • Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci

KE STAŽENÍ

Bezpečnostní list

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?