Spárovací hmota Ceresit CE 33 bahama 2 kg CG1

Pro úzké spáry do 8 mm

Značka: Ceresit

Kód(y) zboží: CE33243

Spárovací hmota Ceresit CE 33 bahama 2 kg CG1 (obr. 2)
obr. 2
Spárovací hmota Ceresit CE 33 bahama 2 kg CG1 (obr. 3)
obr. 3

Cementová spárovací hmota béžová pro spárování keramických obkladů a dlažby, pro šířku spáry do 8 mm. Ideálně hladká, voděodolná a mrazuvzdorná, vysoká stálost barev a odolnost proti oděru. Pro interiér i exteriér. Typ dle normy CG1. Skladovatelnost 12 měsíců.

Přehled nebezpečných látek:

- Portlandský cement
- Minerální plniva

  • H315 - dráždí kůži, kategorie 2
  • H318 - způsobuje vážné poškození očí, kategorie 1
  • H335 - může způsobit podráždění dýchacích cest, toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, kategorie 3


KE STAŽENÍ

Bezpečnostní list

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?