Spárovací hmota Ceresit CE 43 graphite 5 kg CG2WA

Pro spáry šířky do 20 mm

Značka: Ceresit

Kód(y) zboží: CE43516

Spárovací hmota Ceresit CE 43 graphite 5 kg CG2WA (obr. 2)
obr. 2
Spárovací hmota Ceresit CE 43 graphite 5 kg CG2WA (obr. 3)
obr. 3

Flexibilní spárovací hmota šedá se zvýšenou chemickou a mechanickou odolností, pro šířku spáry do 20 mm. Pro plochy vystavené mechanickému a chemickému zatížení, na kritické podklady, vyztužená mikrovláknem, pro podlahová vytápění, ideální pro balkony a terasy, obsahuje trass – zabraňuje výkvětům. Typ dle normy CG2WA. Skladovatelnost 24 měsíců.


Přehled nebezpečných látek:

- Portlandský cement

  • H315 - dráždí kůži, kategorie 2
  • H318 Způsobuje vážné poškození očí, kategorie 1
  • H335 - může způsobit podráždění dýchacích cest, toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, kategorie 3


KE STAŽENÍ

Bezpečnostní list

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?