Spárovací hmota Ceresit CE33 5 kg terra (CG2)

Pro úzké spáry do 8 mm

Spárovací hmota Ceresit CE33 5 kg terra (CG2)

Značka: Ceresit

Kód(y) zboží: CE33555

Cementová spárovací hmota hnědá pro spárování keramických obkladů a dlažby, pro šířku spáry do 8 mm. Ideálně hladká, voděodolná a mrazuvzdorná, vysoká stálost barev a odolnost proti oděru. Pro interiér i exteriér. Typ dle normy CG2. Skladovatelnost 12 měsíců.

Přehled nebezpečných látek:

- Portlandský cement
- Minerální plniva

  • H315 - dráždí kůži, kategorie 2
  • H318 - způsobuje vážné poškození očí, kategorie 1
  • H335 - může způsobit podráždění dýchacích cest, toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, kategorie 3


KE STAŽENÍ

Bezpečností list

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?