Penetrace ESTRICHGRUND

Podlahový penetrační nátěr na savé podklady.

Značka: Knauf

Kód(y) zboží: KNAESTRICHGRUND

Penetrace ESTRICHGRUND (Ukázka)
Ukázka

Penetrace pro kontrolu savosti, zlepšení přilnavosti. Jako základní nátěr prosuché podlahy Brio, F146, anhydritové potěry.

Vlastnosti

 • Pro vnitřní použití
 • Bezrozpouštědlový koncentrát
 • Reguluje savost podkladu
 • Zeleně pigmentovaný
 • Ručně zpracovatelný

Technické údaje

 • Hustota: 1,0 kg/l
 • Viskozita: tekutá
 • pH-hodnota: cca 7,5

Balení

 • 5 kg - kbelík
 • 10 kg - kbelík

Orientační spotřeba

 • Hrubá betonová podlaha - 150 g/m2
 • Lité sádrové potěry - 100 g/m2
 • Suché sádrové podlahy - 50 g/m2

Pokyny

Příprava podkladu

Všechny podklady musí být nosné, soudržné, suché, pevné, čisté a zbavené prachu nebo bednících olejů a jiných separačních vrstev a nátěrů. Podklad a teplota při zpracování až doúplného vyschnutí aplikovaného penetračního nátěru nesmí být nižší než +5 °C.

Zpracování

Zakryjte a oblepte veškeré plochy, které nemají být penetrovány (zejména sklo, dřevo, kov obklady a ostatní plochy, které mají zůstat pohledové). Před použitím obsah kýble vždy důkladně promíchejte s vodou. K ředění penetrace použijte pouze studenou čistou pitnou vodu z řádu v poměru ředění 1:1. Nepřidávejte žádné jiné materiály. Rozmíchanou penetraci nanášejte malířským válečkem křížově, celoplošně a rovnoměrně na podklad. Na podkladu nesmí zůstat lesklá místa a kaluže s nevsáklou penetrací. Po aplikaci umyjte nářadí ihned teplou, případně horkou vodou. Zaschlý materiál již není snadné odstranit, lze ho pouze vlhkým hadrem změkčit a následně mechanicky odstranit.

Schnutí

S aplikací dalších vrstev vyčkejte do úplného vyschnutí penetračního nátěru (min. 12 hodin při 20 °C a 65% relativní vzdušné vlhkosti), povrch nesmí být již lepivý. U staveb, kde nedochází k výměně vzduchu nebo je nižší teplota in-
teriéru, je tento čas na vyschnutí nutno úměrně prodloužit. Nesmí dojít k jeho povrchovému zaprášení a zašpinění (čerstvě natřený i vyschlý).

Doplňující upozornění:
 • Knauf Estrichgrund zpracovávejte pouze v rozmezí teploty podkladu a prostředí + 5 °C až + 30 °C.
 • Knauf Estrichgrund není vhodný na nesavé podklady, v těchto případech použijte Knauf Spezialhaftgrund.
 • Vysoká teplota vzduchu a podkladu, proudění vzduchu, sluneční záření výrazně snižují a zkracují čas pro zpracování.
 • Nepřimíchávejte žádné další materiály a složky.
 • Nářadí a nástroje ihned umyjte vodou, zaschlý materiál lze velmi obtížně odstranit.
 • Vždy se seznamte s údaji v Bezpečnostním listu Knauf Estrichgrund.

Vlastnosti a varianty

Vlastnost Varianta
Kategorie penetrace
Podklad pro nasákavé podklady
Oblast použítí interiér
Objem v balení 5 kg, 10 kg
Skladovatelnost 18 měs. od data uvedeného na obalu. Výrobek nesmí zmrznout!

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?