GLASSWOOL DF 38

GLASSWOOL DF 38
Tloušťka 40 až 220 mm

Značka: URSA

Zelená úsporám

URSA DF 38 je univerzální, difuzně otevřená tepelná izolace z minerální vlny na bázi skla. Je dodávaná ve formě rolí.

 

Vlastnosti

  •  Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti
     λ= 0,038 (W/m·K)
  • Třída reakce na oheň A1, nehořlavá ( ČSN EN 13501-1 )

 

Použití

  • Šikmé střechy: izolace mezi krokvemi, pod i nad krokvemi, šikmé střechy do 45° i strmé šikmé střechy nad 45° s dodatečnou fixací 
  • Podkroví
  • Stropy (trámové stropy)
  • Stěny (lehké příčky, roštové konstrukce, vnitřní zateplení), aplikaci konzultujte s výrobcem
  • Tepelná, akustická a protipožární izolace

 

Varianty

Tloušťka (mm) Šířka (mm) Délka (mm) Obsah role  (m2) Počet rolí/ paleta (ks) Obsah paleta  (m2)
40* 1250 9000 x 2 22,500 12 270
50 1250 7000 x 2 17,500 24 420
60 1250 6000 x 2 15,000 24 360
80 1250 9000 11,250 24 270
100 1250 7000  8,750 24 210
120 1250 6000  7,500 24 180
140 1250 5600  7,000 24 168
160 1250 4900  6,125 24 147
180 1250 4300  5,375 24 129
200 1250 3800  4,750 24 114
220* 1250 3200  4,000 24 96

* Po dohodě

 

Technická specifikace

Parametr Značka
(CE kód)
Hodnota Jednotka Norma
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti (λD)   - 0,038  W/m·K ČSN EN 13162
Třída reakce na oheň   A1 nehořlavá - ČSN EN 13501-1
Třída tolerance tloušťky   T2 -5 % nebo -5 mm 1)
+15 % nebo +15 mm 2)  
- EN 823
Rozměrová stabilita při určité teplotě   DS (70,-) 70 °C EN 1604
Propustnost pro vodní páru (µ)   MU1 1   - EN 12086
Odpor při proudění vzduchu   AFr5 ≥5 kPa·s/m2 EN 29053
Charakteristická hodnota zaížení   - 0,152 kN/m3 ČSN EN 1991-1-1
Třída zvukové pohltivosti (αw)   A velmi vysoká pohltivost
(0,90; 0,95; 1,00)
- ISO 11654
Měrná tepelná kapacita   - 840  J/kg·K ČSN 730540-3
Maximální teplota použití   - 200 °C -
Bod tání   -  ˂1000 °C -

1) rozhodující je větší číselná hodnota tolerance
2) rozhodující je menší číselná hodnota tolerance

 

KE STAŽENÍ

Technický list a pracovní postup


Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?