Pureone SF 31

Pureone SF 31
Tloušťka 100 až 240 mm

Značka: URSA

Zelená úsporám
URSA PUREONE USF 31 je univerzální tepelná izolace z minerální vlny na bázi skla, dodávaná ve formě rolí. Je určena především do rámových konstrukcí, šikmých střech a obvodových plášťů roštových konstrukcí dřevostaveb a montovaných ocelových staveb jako druhá vrstva.   

Vlastnosti

  • Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti
    λ= 0,031 (W/m·K)
  • Třída reakce na oheň A1, nehořlavá (ČSN EN 13501-1)
 

Použití

  • Šikmé střechy: izolace pod krokvemi
  • Vodorovné konstrukce: stropy a podhledy
  • Svislé konstrukce: výplň stěn a panelů, dřevěné a ocelové rámové konstrukce, obvodové stěny a vnitřní příčky dřevostaveb
  • Nízkoenergetické a pasivní domy, maximální možné využití pro dosažení hodnot energetického štítku kategorie A a B
  • Tepelná, akustická a protipožární izolace

Varianty

Tloušťka (mm) Šířka (mm) Délka (mm) Obsah role (m2) Počet rolí/ paleta (ks) Obsah paleta (m2)
100 1200 4000 4,80 18 86,40
120 1200 3200 3,84 18 69,12
140 1200 2800 3,36 18 60,48
160 1200 2500 3,00 18 54,00
180 1200 3300 3,96 12 47,52
200 1200 3000 3,60 12 43,20
220 1200 2500 3,00 12 36,00
240 1200 2300 2,76 12 33,12


Technická specifikace

Parametr  Značka (CE kód) Hodnota Jednotka Norma
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti  λD - 0,031 W/m·K ČSN EN 13162
Třída reakce na oheň  A1 nehořlavá - ČSN EN 13501-1
Třída tolerance tloušťky  T2 -5 % nebo -5 mm 1) +15 % nebo +15 mm 2) - EN 823
Rozměrová stabilita při určité teplotě  DS (70,-) 70 - EN 1604
Propustnost pro vodní páru (µ)  MU1 1 - EN 12086
Odpor při proudění vzduch  AFr20 ≥20 kPa·s/m2 EN 29053
Třída zvukové pohltivosti (αw A velmi vysoká pohltivost (0,90; 0,95; 1,00) - ISO 11654
Měrná tepelná kapacita  - 840  J/kg·K ČSN 730540-3
Maximální teplota použití  - 200 °C -
Bod tání - ˂1000 °C -

1) rozhodující je větší číselná hodnota tolerance
2) rozhodující je menší číselná hodnota tolerance


KE STAŽENÍ

pdfTechnický list a pracovní postup

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?