PUREONE TWP 37

PUREONE TWP 37
Tloušťka 40 až 160 mm

Značka: URSA

Zelená úsporám

URSA PUREONE TWP 37 je difuzně otevřená, akustická izolace z minerální vlny na bázi skla. Je dodávaná ve formě desek. Nejvyšší možný efekt dosahuje v lehkých konstrukcích příček. Účinně odolává hluku, brání prostupu tepla a eliminuje požární riziko staveb. Izolace URSA PUREONE TWP 37 převyšuje požadavek SDK dělících příček na objemovou hmotnost izolačního materiálu 15 kg/m3.

 

Vlastnosti

  •  Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti
     λ= 0,037 (W/m·K)
  • Třída reakce na oheň A1, nehořlavá ( ČSN EN 13501-1 )

 

Použití

  • Svislé konstrukce: lehké příčky, montovaná konstrukce obvodového pláště, předstěny, výplň dutin, přerušení akustických mostů
  • Šikmá střecha: druhá vrstva tepelné izolace pod krokvemi
  • Dřevostavby
  • Tepelná, akustická a protipožární izolace


Varianty

Tloušťka (mm) Šířka (mm) Délka (mm) Počet desek v balení (ks) Obsah pole (m2)   Počet rolí/ paleta (ks) Obsah paleta (m2)
40 625 1250 12 9,375 36 337,50
50 625 1250 10 7,820 36 281,26
60 625 1250 8 6,250 36 225,00
80 625 1250 6 4,687 36 168,75
100 625 1250 5 3,906 36 140,63
120* 625 1250 4 3,125 36 112,50
140* 625 1250 3 2,343 36  84,38
160* 625 1250 3 2,343 36  84,38

* Po dohodě

 

Technická specifikace

Parametr Značka
(CE kód)
Hodnota Jednotka Norma
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD   - 0,037 W/m·K ČSN EN 13162
Třída reakce na oheň   A1 nehořlavá - ČSN EN 13501-1
Třída tolerance tloušťky   T3    -3 % nebo -3 mm 1)
+10 % nebo +10 mm 2)
- EN 823
Rozměrová stabilita při určité teplotě   DS (70,-) 70 °C EN 1604
Propustnost pro vodní páru (µ)   MU 1 - EN 12086
Odpor při proudění vzduchu   AFr5 ≥5 kPa·s/m2 EN 29053
Charakteristická hodnota zatížení   - 0,16 kN/m3 ČSN EN 1991-1-1
Třída zvukové pohltivosti (αw)   A (0,90;0,95;1,00) - ISO 116 54
Měrná tepelná kapacita   - 840  J/kg·K ČSN 730540-3
Maximální teplota použití   - 200 °C -
Bod tání   - ˂1000 °C -

1) rozhodující je větší číselná hodnota tolerance
2) rozhodující je menší číselná hodnota tolerance

 

KE STAŽENÍ

Technický list a pracovní postup


Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?