STEPROCK HD

STEPROCK HD
Kamenná vlna, tloušťka 20 až 60 mm

Značka: Rockwool

Polotuhá deska z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná.

Rozměry

Tloušťka: 20 až 60 mm
Délka x výška: 1 000 x 600 mm

Oblast použití

Deska Steprock HD je určena pro stavební tepelné a akustické izolace lehkých i těžkých plovoucích podlah s požadavky na snížení kročejové a vzduchové neprůzvučnosti. Deska Steprock HD odolává rovnoměrně rozloženému tlaku, který má být roznášen v případě lehkých plovoucích podlah pomocí dvou křížově položených vrstev nosných desek (například podlahový sádrokarton, dřevotřískové, dřevoštěpkové nebo cementotřískové desky). Pro optimální akustické vlastnosti lehké plovoucí podlahy doporučujeme používat Steprock HD o tloušťce maximálně 40 mm. Skladba podlahy musí být přizpůsobena podmínkám výrobce nebo dovozce nášlapné podlahové vrstvy. Pro zatížení podlahy do 250 kg/mse zpravidla používají minimálně dvě nosné desky, každá o tloušťce 16 mm. V případě pochybností o dostatečné tuhosti je nutné toto konzultovat se statikem. Steprock HD je doporučenou izolací i pro lehké akustické plovoucí podlahy realizované v systému AKUFLOOR® s plošným zatížením do 350 kg/m2 – viz samostatný montážní návod.

Izolace je určena i pro těžké plovoucí podlahy s anhydritem, kde plošné zatížení nepřekročí 300 kg/m². Doporučená minimální tloušťka anhydritové vrstvy je 35 mm (minimální tloušťka musí být v souladu s technologickým předpisem výrobce směsi a musí být uvedena v prováděcím projektu podlahy). Veškeré práce související s provedením anhydritové směsi musí být v souladu s technologickým předpisem konkrétního výrobce směsi.


Kamenná vlna Rockwool - vlastnosti

Tepelně izolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Zvuková pohltivost. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – deska je v celém objemu hydrofobizovaná. Paropropustnost. Rozměrová stálost.


Technické parametry

Parametr Označení Hodnota
Reakce na oheň ČSN EN 13501-1 -  A1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD 0,039 W.m-1.K-1
Třída tolerance tloušťky  - T6
Rozměrová stabilita při určené teplotě DS (70,-) ≤ 1 %
Napětí v tlaku při stlačení 10 %  (σ10) CS (10) ≥ 30 kPa
Krátkodobá nasákavost  WS ≤ 1 kg.m-2
Dynamická tuhost (s´) SD 25 MN/m3 pro tl. 30 mm
22 MN/m3 pro tl. 40 mm
Faktor difuzního odporu (µ) MU 1

Zatížení stavby vlastní tíhou dle ČSN EN 1991-1-1

max. 1,373 kN.m-3
Certifikát 390-CPR-0168/09/P
Systém řízení jakosti ISO 9001:2008 - certifikát č. CZ002279-1
Systém péče o životní prostředí ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1
 Norma EN 13162, EN 13172
Kód značení výrobku  MW-EN 13162-T6-CP3-DS(70,-)-CS(10)30-SD25*-SD22**-WS-WL(P)-CP(4)-MU1

 *pro desky o tl. 30 mm,  **pro desky o tl. 40 mm 


Balení

Tloušťka (mm) Šířka (mm) Délka (mm) m2/balík m2/paleta
20 600 1000 7,2 144
25 600 1000 4,8 115,2
30 600 1000 6 96
40 600 1000 3,6 72
50 600 1000 2,4 57,6
60 600 1000 2,4 48

Pozn.: Pokládku kročejové izolace Steprock HD doporučujeme provádět pouze v jedné vrstvě izolantu.


Lehká plovoucí akustická podlaha:

podlaha-akufloor

 1. Nášlapná vrstva (například parkety)
 2. Roznášecí vrstva - 2x velkoformátové desky například OSB SUPERFINISH
 3. Separační fólie (zamezí vrzání OSB desek)
 4. STEPROCK HD, například tloušťka 30 mm
 5. STEPROCK okrajový pásek
 6. Pásek z dřevovláknité desky šířky 100 mm
 7. Pásek z OSB desky šířky 100 mm
 8. Nosná konstrukce podlahy


Těžká plovoucí akustická podlaha s anhydritem:

podlaha-anhydrit

 1. Nášlapná vrstva (například parkety, PVC, koberec)
 2. Roznášecí vrstva - anhydritová vrstva minimálně tloušťka 35 mm*
 3. Separační PE fólie
 4. STEPROCK HD4F nebo STEPROCK HD, například tloušťka 30 mm
 5. STEPROCK okrajový pásek
 6. Stropní konstrukce

* Minimální tloušťka anhydritové vrstvy musí být v souladu s technologickým předpisem výrobce směsi a musí být uvedena v prováděcím projektu podlahy.


Těžká plovoucí akustická podlaha s betonovou vrstvou:

podlaha-armovany-beton

 1. Nášlapná vrstva (například parkety, PVC, koberec)
 2. Roznášecí vrstva - cementový potěr minimální tloušťkou 50 mm a vloženou armovací síťí
 3. Separační PE fólie
 4. STEPROCK ND, například tloušťka 30 mm
 5. STEPROCK okrajový pásek
 6. Stropní konstrukce


KE STAŽENÍ

pdfTechnický list

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?