EPS 200

EPS 200 Podlahy a střechy ploché s vyšším zatížením
Podlahy a střechy ploché s vyšším zatížením
Pro ploché střechy a podlahy

Značka: Dcd Ideal

Doporučené použití Ploché střechy a podlahy
Tepelný odpor Součinitel tepelné vodivosti λD (W/mK) 0,034
Tepelný odpor RD (m2K/W) dle tloušťky
Pevnost Pevnost v tlaku při 10% deformaci CS(10) kPa 200
Předpokl. trvalá zatížitelnost při 2% deformaci   kPa 40 - 70
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky TR kPa NPD
Pevnost v ohybu BS kPa 250
Deformace při určeném tlaku a teplotě DLT(1) % 5
Dotvarování tlakem CC mm NPD
Kročejová neprůzvučnost Dynamická tuhost SD MN/m3 NPD
Stlačitelnost CP mm NPD
Rozměrové
vlastnosti
Tolerance délky L mm 3
Tolerance šířky W mm 3
Tolerance tloušťky T mm 2
Tolerance pravoúhlosti S mm 5
Tolerance rovinnosti P mm 5
Rozměrová stabilita DS(70,-) % 3
Rozměrová stabilita DS(N) % 2
Nasákavost
a propustnost
vody
Dlouhodobá nasákavost při ponoření WL(T) % NPD
Dlouhodobá nasákavost pří difuzi WD(V) % NPD
Faktor difuzního odporu MU   NPD
  Odolnost při zmrazovacích cyklech FT   NPD
Reakce na oheň Reakce na oheň Rt   E
Značení hran barevnými pruhy žlutá černá černá
Zelená úsporám - SVT 3538

Uvolňování nebezpečných látek: Chemicky a biologicky neutrální, bez obsahu FCKW, HFCKW, HFKW a HBCD


tloušťka desky v mm počet kusů v balení m2 v balení m3 v balení
10 50 25,0 0,250
20 25 12,5 0,250
30 16 8,0 0,240
40 12 6,0 0,240
50 10 5,0 0,250
60 8 4,0 0,240
70 7 3,5 0,245
80 6 3,0 0,240
90 5 2,5 0,225
100 5 2,5 0,250
110 4 2,0 0,220
120 4 2,0 0,240
130 3 1,5 0,195
tloušťka desky v mm počet kusů v balení m2 v balení m3 v balení
140 3 1,5 0,210
150 3 1,5 0,225
160 3 1,5 0,240
170 2 1,0 0,170
180 2 1,0 0,180
190 2 1,0 0,190
200 2 1,0 0,200
210 2 1,0 0,210
220 2 1,0 0,220
230 2 1,0 0,230
240 2 1,0 0,240
250 2 1,0 0,250
260 1 0,5 0,130

Doporučené použití izolantu a jeho tloušťky

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?