Cementotřískové desky CETRIS

Cementotřískové desky CETRIS

Značka: CETRIS

Cementotřískové desky CETRIS® slučují výhodné vlastnosti cementu a dřeva

Jsou lehčí než tradiční cementovláknité desky, jejich pevnost a odolnost proti povětrnostním vlivům, mrazu a plísním je řadí před štěpkocementové nebo sádrokartonové desky.

Složení desky:
Cetris složení desky


Použití desek CETRIS

 • Stěny - Systém lehkých konstrukcí je založen na použití těchto tří prvků:
  • tenkostěnných pozinkovaných profilů, které tvoří nosnou konstrukci
  • desek jako opláštění (cementotřísková deska CETRIS® především jako vnější opláštění)
  • minerální vlny jako tepelné a zvukové izolace
 • Fasády - Odvětrané fasády CETRIS® lze použít při novostavbách i rekonstrukcích:
  • rodinných a bytových domů
  • administrativních a občanských stavbách
  • průmyslových a zemědělských objektů
 • Podlahy - Použitím cementotřískových desek CETRIS® lze velmi rychle a levně, bez použití mokrých procesů, vytvořit novou podlahovou konstrukci, nebo zlepšit akustické a tepelně izolační parametry stávající podlahové konstrukce. Desky CETRIS® se úspěšně používají jako podlahové desky při sanaci starých dřevěných podlah, jako nosná vrstva položená na nosnících, nebo v systému lehkých plovoucích podlah. 
 • Střechy - Cementotřískovou desku CETRIS® je možné použít v konstrukcích šikmých střech, kde je vždy zaaplikována jako záklop nosné konstrukce (krovy, trapéz) a zároveň nosič konstrukce střešní krytiny, eventuálně samotné krytiny. 
 • Protipožární aplikace - Uplatnění se při ochraně stavebních konstrukcí před požárem a samotné tvorbě konstrukcí s předepsanou požární odolností.
 • Podhledy a sokly - Cementotřísková deska CETRIS® se ve velké míře používá k vodorovnému nebo šikmému obložení stropních trámových konstrukcí, nebo k přesahu střešní konstrukce. Především ve venkovním prostředí se nabízí použití nehořlavých, vlhku odolných desek CETRIS®, obdobné využití je vhodné i v případě obkladu spodní stavby – soklu. 
 • Ztracené bednění - V systému ztraceného bednění tvoří cementotřískové desky CETRIS® prefabrikované bednicí prvky. Možnosti použití systému ztraceného bednění jsou prakticky neohraničené. Systém ztraceného bednění je ideální pro všechny nosné stavební konstrukce jako jsou stěny, stropy, nosníky, sloupy, schody, ale i šikmé stěny, nakloněné stropy a také nenosné dělící stěny a příčky.
 • Balkony - Cementotřísková deska CETRIS® se pro vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům, ohni a mechanickému porušení mimo jiné používá i jako obkladový prvek v exteriéru. Kromě opláštění objektů je možné užít desku CETRIS® jako výplň zábradlí schodišť, balkonů, teras, lodžií apod.
 • Dopravní stavby - Desky jsou užívány i v případě, kdy jsou umístěny do prostor s vysokým namáháním - střídavé působení vody, mrazu a rozmrazovacích chemických látek. Využití cementotřískových desek CETRIS® při výstavbě nebo rekonstrukci dopravních staveb převažuje v systému tzv. ztraceného bednění na spárách nosných konstrukcí mostů (mezi nosníky nebo mezi nosníkem a prefa římsovkou). Deska CETRIS® vytváří rovnou spodní (popřípadě boční) bednicí plochu připravovaného prvku (sloupu, nosníku, mostní konstrukce apod.). 
 • Opláštění výtahových šachet deskami CETRIS
  • nehořlavý materiál – všechny druhy desek CETRIS® jsou zařazeny do třídy A2
  • suchá a rychlá montáž
  • desky ve formátech dle přání zákazníka
  • žádné lepení desek ve spoji
  • minimální zásah do stávající nosné konstrukce
 • HOBBY - Pro drobné stavby, opravy či doplňky na zahradě. Výhodou je především „malý“ formát desek I. jakostní třídy, který umožňuje i při vyšší tloušťce desky CETRIS® jednoduchou manipulaci, opracování i zabudování.

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?