Lepidlo S-Line Superflex šedá 20 kg

Cementové

Značka: S-Line

Kód zboží: LFLEXSP20

Lepidlo S-Line Superflex šedá 20 kg (LFLEXSP20-001)
Lepidlo S-Line Superflex šedá 20 kg (LFLEXSP20-002)

Lepidlo Superflex s vylepšenou recepturou třídy C2TE S1, které splňuje kritéria deformovatelnosti (S1)

Zlepšené, cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí k lepení nasákavých i nenasákavých obkladů a dlažby z keramiky, desek z betonu a kamene (vyjma mramoru) na nestabilních a kritických podkladech. Vhodné k lepení na potěry s podlahovým vytápěním a silně zatěžované prostory v interiéru i exteriéru. Ideální pro použití na balkonech a terasách.

 

Přehled nebezpečných látek portlandský cementu (kouřový prach)

  • H315 dráždí kůži.: dráždivost pro kůži, kategorie 2
  • H318 způsobuje vážné poškození očí: vážné poškození očí, kategorie 1
  • H335 může způsobit podráždění dýchacích cest: toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, kategorie 3

korozivitaziravost


KE STAŽENÍ

Návod k použití
Bezpečnostní list
Bezpečnostní list


Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?