Ceresit CE 89 UltraEpoxy Premium concrete gray

Spárovací hmota, šedá, 2,5 kg

Ceresit CE 89 UltraEpoxy Premium concrete gray

Značka: Ceresit

Kód(y) zboží: CE89809

Epoxidová, dvousložková, chemicky odolná spárovací hmota pro spárování a lepení obkladů, dlažby a mozaiky.

Epoxidová spárovací hmota Ceresit CE 89 je určena pro chemicky a trvale odolné spárování keramických obkladů, dlažby a mozaiky se šířkou spáry 1–15 mm. Možné použití pro obytné, veřejné i průmyslové prostory, v koupelnách, sprchách a bazénech, v nádržích s termální nebo poloslanou vodou, v saunách a parních lázních, dále je vhodná pro podlahové vytápění, kuchyňské desky, terasy a balkony. Vhodná pro kontakt s pitnou vodou a v provozech pro zpracování potravin. Hmota je vhodná pro spárování v oblastech vystavených agresivním látkám jako jsou mlékárny, jatka, restaurace a potravinářské výrobny obecně. Vhodná pro lepení a spárování mozaiky v bazénech na hydroizolacích jako například CL 50 nebo CL 69. Typ dle normy R2T. Skladovatelnost 24 měsíců.

Vlastnosti epoxidové spárovací hmoty Ceresit CE 89:
 • Optimalizovaná odolnost vůči UV záření a povětrnostním vlivům
 • Stabilní a jednotné barvy pro všechny typy dlaždic
 • Snadná aplikace a čištění jako cementová malta
 • Zabraňuje úniku barevných pigmentů do keramických povrchů
 • Vysoká odolnost proti chemickému a mechanickému zatížení
 • Omezení tvorby trhlin a prasklin
 • Vhodná jako lepidlo na obklady stěn i podlah
 • Pro šířku spáry 1 až 15 mm
 • Pro interiér i exteriér
 • Vhodná pro kontakt s potravinami


Technické informace:

Báze:
 • Složka A - směs epoxidových pryskyřic, inertní keramický křemen a bahenní přísady
 • Složka B - směs organických katalyzátorů s minimálními vedlejšími účinky na životní prostředí a nižšími riziky expozice pro uživatele
Poměr míchání:
 • 100 hmotnostních dílů složky A
 • 8 hmotnostních dílů složky B
 • Obě části jsou předem připraveny
 • Doba zpracovatelnosti: cca 60 min.
 • Pochozí po: 24 hodin při +23 °C
 • Teplota pro zpracování: +10 °C až +25 °C
 • Tepelná odolnost: od –30 °C do +100 °C (suché teplo)
 • Balení: 2,5 kg plastová nádoba

Seznam složek podle nařízení CLP (ES) č. 1272/2008:

 • Epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu (průměrná molekulová hmotnost ≤700)
 • Epoxidová pryskyřice z bisfenolu F a epichlorhydrinu, M<=700
 • Oxiran, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]deriváty
 • Reakční směs pentamethyl-4-piperidylsebakátů
 • Anorganická plniva 

Klasifikace (CLP):

 • H315 dráždí kůži, kategorie 2
 • H317 může vyvolat alergickou kožní, reakci kategorie 1
 • H319 způsobuje vážné podráždění očí, kategorie 2
 • H412 škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky, kategorie 3

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?