Hydroizolace Ceresit CL 50 12,5 kg

Pro hydroizolaci podkladu před lepením obkladů a dlažby

Značka: Ceresit

Kód(y) zboží: CL5012

Hydroizolace Ceresit CL 50 12,5 kg (obr. 2)
obr. 2
Hydroizolace Ceresit CL 50 12,5 kg (obr. 3)
obr. 3

Dvousložková elastická hydroizolace pro utěsnění podkladu proti vodě a vlhkosti před lepením obkladů a dlažby v interiéru i exteriéru, jako například balkony, terasy, koupelny či bazény. Vhodná pro podlahová vytápění. Lepení obkladů již po 5 hodinách. Nová receptura CL50 ve 12,5 kg balení zaručuje lepší vlastnosti aplikace i samotného produktu ve srovnání s původní verzí CL50 v 10kg balení. Nová tekutější konzistence umožňuje velmi dobré zpracování (lze nanášet i štětcem a válečkem). Skladovatelnost 12 měsíců. 


Přehled nebezpečných látek:

Složka B

  • Látka nebo směs nejsou nebezpečné podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)
  • Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on - může vyvolat alergickou reakci 

Složka A

Portlandský cement 

  • H315 - dráždí kůži, Dráždivost pro kůži, kategorie 2 
  • H318 - způsobuje vážné poškození očí, kategorie 1 
  • H335 - může způsobit podráždění dýchacích cest, toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, kategorie 3


KE STAŽENÍ

Bezpečnostní list

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?