Hydroizolace Ceresit CL 51 15 kg

Pouze do interiéru, pod keramické obklady a dlažbu

Hydroizolace Ceresit CL 51 15 kg

Značka: Ceresit

Kód(y) zboží: CL5115

Jednosložková elastická hydroizolace na cementové bázi pro hydroizolaci podkladu před lepením obkladů a dlažby, pro použití v interiéru. Jednoduché zpracování, aplikace ve dvou vrstvách. Lepení obkladů a dlažby již po 4 hodinách. Vhodná na podlahová vytápění. Rychleschnoucí. Materiál - pasta na bázi syntetických pryskyřic. Skladovatelnost 12 měsíců. 


Přehled nebezpečných látek:

  • Styrol-butylakrylát kopolymer
  • Anorganická plniva
  • Látka nebo směs nejsou nebezpečné podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)
  • Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; směs isothiazolinonů (3:1), může vyvolat alergickou reakci


KE STAŽENÍ

Bezpečnostní list

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?