Impregnace Ceresit CT 10 1 litr

Pro izolaci a utěsnění spár, obkladů a dlažby

Impregnace Ceresit CT 10 1 litr

Značka: Ceresit

Kód(y) zboží: CT10

Silikonová impregnace vhodná pro impregnaci povrchů keramických obkladů a dlažby, ale i betonu a přírodního kamene, pro nasákavé i pro nenasákavé podklady. Je ideální k těsnění a izolaci na balkonech a terasách, v koupelnách a ve sprchách. Neobsahuje žádná rozpouštědla a uzavírá porézní či popraskaný povrch spár, obkladů i dlažeb. Vhodná jako transparentní dodatečné utěsnění spár, obkladů i dlažeb v koupelnách a sprchách. CT 10 je možno použít rovněž jako časově omezenou ochranu obložených ploch vyžadujících opravy, které chrání tak proti znečištění. Skladovatelnost 12 měsíců. Pro použití exteriér i interiér. Transparentní.


Přehled nebezpečných látek:

Látka nebo směs nejsou nebezpečné podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

  • Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on - může vyvolat alergickou reakci


KE STAŽENÍ

Bezpečnostní list

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?