Lepidlo Ceresit CM 11 šedá 25 kg C1T

pro lepení obkladů a dlažby na stabilních podkladech

Značka: Ceresit

Kód(y) zboží: CM1125

Lepidlo Ceresit CM 11 šedá 25 kg C1T (obr. 2)
obr. 2
Lepidlo Ceresit CM 11 šedá 25 kg C1T (obr. 3)
obr. 3

Univerzální tenkovrstvé šedé lepidlo se sníženým skluzem k lepení obkladů a dlažby s nasákavostí  > 3 % na stabilních podkladech a stálých podkladech jako jsou beton, cementové potěry, cementové i vápno-cementové omítky. Lze použít i k lepení přesných pórobetonových tvárnic. Pro použití v interiéru. V exteriéru lze použít ve spojení s elastickou emulzí CC 83. Typ dle normy C1T.  Skladovatelnost 12 měsíců.


Přehled nebezpečných látek:

- Kouřový prach - portlandský cement
- Portlandský cement

  • H315 - dráždí kůži, kategorie 2
  • H318 - způsobuje vážné poškození očí, kategorie 1
  • H317 - může vyvolat alergickou kožní reakci, kategorie 1
  • H335 - může způsobit podráždění dýchacích cest, toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozicekategorie 3


KE STAŽENÍ

Bezpečnostní list

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?