Lepidlo Ceresit CM16 25 kg šedá (C2TE S1)

Značka: Ceresit

Kód zboží: CM1625

Lepidlo Ceresit CM16 25 kg šedá (C2TE S1) (obr. 2)
obr. 2
Lepidlo Ceresit CM16 25 kg šedá (C2TE S1) (obr. 3)
obr. 3

Flexibilní, tenkovrstvé, cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí, splňující kritéria deformovatelnosti (S1), na kritické podklady, k lepení všech druhů keramických obkladů a dlažby, vhodné pro balkony a terasy, lepení „obklad na obklad“ (pouze v interiéru), podlahová vytápění. Použití v interiéru i exteriéru.


Přehled nebezpečných látek
Portlandský cement

  • H315 dráždí kůži, kategorie 2
  • H318 způsobuje vážné poškození očí, kategorie 1
  • H335 může způsobit podráždění dýchacích cest - toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, kategorie 3

KE STAŽENÍ

Bezpečnostní list


Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?