Montážní cement Ceresit CX 5 5 kg

K ukotvení předmětů až do šířky 20 mm

Značka: Ceresit

Kód(y) zboží: CX55

Montážní cement Ceresit CX 5 5 kg (obr. 2)
obr. 2
Montážní cement Ceresit CX 5 5 kg (obr. 3)
obr. 3

Montážní cement šedý je určen k rychlému ukotvení ocelových i plastových dílů (jako například mříže, zábradlí, držáky, vzpěry, elektrické krabice, rozvodné skříně a lišty) do zdiva, betonu a cementových omítek. Dále je určen k vyplnění dutin a opravám nároží. Podklady před vyplněním navlhčete tak, aby se netvořily kaluže. Vodotěsné vlastnosti cementu dovolují použití pro místní utěsnění betonových konstrukcí a utěsňování lokálních průsaků vody. Vzdálenost mezi kotveným předmětem a hranou montážního otvoru nesmí být větší než 20 mm. V případě větších vzdáleností je možno materiál smíchat s pískem v poměru 1:1. Dodatek písku může mít vliv na pevnost ukotvení. Pro použití v interiéru i exteriéru. K ukotvení těžkých předmětů a strojů použijte montážní maltu Ceresit CX 15. Skladovatelnost 12 měsíců.


Vlastnosti:

  • rychletvrdnoucí - do 5 minut
  • vodotěsný
  • mrazuvzdorný
  • s vysokou pevností
  • neobsahuje chloridy


Přehled nebezpečných látek:

-Portlandský cement
-Hydroxid vápenatý

  • H315 - dráždí kůži
  • H317 - může vyvolat alergickou kožní reakci
  • H318 - způsobuje vážné poškození očí
  • H335 - může způsobit podráždění dýchacích cest


KE STAŽENÍ

Bezpečnostní list
Návod k použití

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?