Penetrace Ceresit CN 94 5 litrů

Penetrace Ceresit CN 94 5 litrů

Značka: Ceresit

Kód(y) zboží: CN945

Speciální penetrační nátěr pro savé i nesavé podklady, jako například dřevotřísky, stávající obklady apod., před lepením keramických obkladů a dlažby a vyrovnáním podlah. Zpevňuje povrch podkladu a výrazně zvyšuje přídržnost následně nanášených vrstev podkladu. Nanášení štětkou nebo válečkem. Umožňuje ředění s vodou v poměru 1:3 pro nasákavé podklady. Je rychleschnoucí. Použití v interiéru i exteriéru. Materiál - syntetické pryskyřice ve vodní disperzi. Skladovatelnost 18 měsíců. 


  Přehled nebezpečných látek:

  • Směs není klasifikována jako nebezpečná
  • EUH210 - na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list
  • Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; směs isothiazolinonů (3:1) - může vyvolat alergickou reakci


KE STAŽENÍ

Bezpečnostní list

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?