Penetrace Ceresit CT 7 5 litrů

Penetrace Ceresit CT 7 5 litrů

Značka: Ceresit

Kód(y) zboží: CT75

Univerzální penetrační nátěr pro savé podklady, určený pro použití před lepením keramických obkladů a desek tepelné izolace, malováním, tapetováním, atd. Penetrace proniká do podkladu, kde váže jednotlivá zrna plniva, snižuje nasákavost podkladu, zvyšuje přilnavost k podkladu avšak nezvyšuje celkovou pevnost podkladu. Pod samonivelační hmoty Ceresit použijte výhradně penetraci CT17.


 Přehled nebezpečných látek:

  • Látka nebo směs nejsou nebezpečné podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)
  • Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci


KE STAŽENÍ

Bezpečnostní list

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?