PU pěna Ceresit WhiteTeq bílá 750 ml

Jednosložková trubičková PU pěna

Značka: Ceresit

Kód(y) zboží: WHITETEQT

PU pěna Ceresit WhiteTeq bílá 750 ml (obr. 2)
obr. 2
PU pěna Ceresit WhiteTeq bílá 750 ml (obr. 3)
obr. 3
PU pěna Ceresit WhiteTeq bílá 750 ml (obr. 4)
obr. 4

Revoluční bílá polymerní pěna nové generace na bázi purifikovaných a koncentrovaných složek. WhiteTeq technologie umožnuje nejvyšší efektivitu vytvrzení pěny a dává pěně její charakteristickou ledově bílou barvu, extra jemnou buněčnou strukturu, až 10x vyšší odolnost vůči UV záření, o 20 % vyšší tepelnou izolaci, o 50 % vyšší zvukovou izolaci, o 25 % vyšší flexibilitu a až 2x nižší expanzi. Montáž okenních a dveřních rámů, vnitřních zárubní, utěsňování otvorů ve střešních konstrukcích a v izolačních materiálech, vytváření protihlukových zábran, izolování stěnových panelů a střešních tašek, vyplňování dutin a mnoho dalších. Pro exteriér i interiér. Skladovatelnost 12 měsíců. 


Přehled nebezpečných látek:

-Prepolymer polyuretanu s volným 4,4´-metylendifenyldiizokyanátem (MDI)
-Hnací plyn na bázi: dimethylether/isobutan/propan/n-butan směs 

  • H222 - extrémně hořlavý aerosol, kategorie 1
  • H229 - nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
  • H315 - dráždí kůži, kategorie 2
  • H317 - může vyvolat alergickou kožní reakci, kategorie 1
  • H319 - způsobuje vážné podráždění očí, kategorie 2
  • H334 - při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže, kategorie 1
  • H335 - může způsobit podráždění dýchacích cest, toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, kategorie 3
  • H351 - podezření na vyvolání rakoviny, kategorie 2
  • H373 - může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici, kategorie 2


KE STAŽENÍ

Bezpečnostní list

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?