Tmel a lepidlo Ceresit FT101 280 ml šedá

Tmel a lepidlo Ceresit FT101 280 ml šedá

Značka: Ceresit

Kód zboží: FT101

Speciální polymerový lepicí tmel pro elastické lepení a tmelení veškerých běžných stavebních materiálů, pro vyplnění všech druhů spár, včetně přechodových a dilatačních, UV odolný, brousitelný a přetíratelný, aplikovatelný i na vlhké odklady. Pro interiér a exteriér.

Přehled nebezpečných látek:

  • Látka nebo směs nejsou nebezpečné podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)
  • Reakční produkt: Silan & Polyol, minerální plniva
  • Trimetoxyvinylsilan 2768-02-7
  • 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-diterc.pentylfenol 25973-55-1 
  • H226 hořlavá kapalina a páry
  • H332 zdraví škodlivý při vdechování
  • H373 může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
  • H413 může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy


KE STAŽENÍ

Bezpečnostní list

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?