CM 11 COMFORT

Pro lepení obkladů a dlažby na stabilních podkladech.

CM 11 COMFORT

Značka: Ceresit

Kód(y) zboží: CM1125

  • voděodolné
  • mrazuvzdorné
  • stabilní na svislých plochách
  • pro interiér i exteriér

Oblast použití

Univerzální tenkovrstvé šedé lepidlo se sníženým skluzem k lepení obkladů a dlažby s nasákavostí  > 3 % na stabilních podkladech a stálých podkladech jako jsou beton, cementové potěry, cementové i vápno-cementové omítky. Lze použít i k lepení přesných pórobetonových tvárnic. Pro použití v interiéru. V exteriéru lze použít ve spojení s elastickou emulzí CC 83. Typ dle normy C1T. Skladovatelnost 12 měsíců.

Přehled nebezpečných látek

- Kouřový prach - portlandský cement
- Portlandský cement

  • H315 - dráždí kůži, kategorie 2
  • H318 - způsobuje vážné poškození očí, kategorie 1
  • H317 - může vyvolat alergickou kožní reakci, kategorie 1
  • H335 - může způsobit podráždění dýchacích cest, toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozicekategorie 3

Vlastnosti a varianty

Vlastnost Varianta
Kategorie Lepidla
Druh lepidla cementové
Oblast použítí interiér a krytý exteriér
Měrná spotřeba cca 2,2 kg/m² při použití ozubení 6 mm
Vrstva 3 - 5 mm
Objem v balení 5 kg, 25 kg
Skladovatelnost 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu
Speciální informace práce neprovádějte za mrazu

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?