Lepidlo Ceresit CE 14 Express šedá 25 kg C2FE

Cementové lepidlo vyztužené vlákny

Značka: Ceresit

Kód(y) zboží: CM1425EX

Lepidlo Ceresit CE 14 Express šedá 25 kg C2FE (obr. 2)
obr. 2
Lepidlo Ceresit CE 14 Express šedá 25 kg C2FE (obr. 3)
obr. 3

Rychletvrdnoucí, univerzální, tenkovrstvé a středněvrstvé zlepšené cementové šedé lepidlo pro rychlé lepení obkladů a dlažby. Vhodné zejména tam, kde je zvýšený nárok na rychlý postup prací. Pochozí a spárovatelné již po 2 hodinách! Je určeno k lepení obkladů a dlažby z keramiky, z betonu a přírodního kamene nenáchylného na probarvení na stabilních i kritických podkladech. Je možné ho použít na veškeré podklady jako je vyzrálý beton (stáří minimálně 3 měsíce) a vyzrálé cementové potěry, cementové a vápenocementové omítky (stáří minimálně 28 dní), je vhodné pro podlahové vytápění, schodiště, balkony a terasy. V interiéru lze použít na podklady jako například anhydrit, sádrové podklady, OSB desky, pórobeton, pevné malířské nátěry a na stávající obklady a dlažbu. Pro interiér i exteriér. Typ dle normy C2FE. Skladovatelnost 12 měsíců.


  Přehled nebezpečných látek podle nařízení CLP (ES) č. 1272/2008:

  • H315 - dráždí kůži, kategorie 2
  • H318 - způsobuje vážné poškození očí, kategorie 1
  • H335 - může způsobit podráždění dýchacích cest, toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, kategorie 3

Vlastnosti a varianty

Vlastnost Varianta
Kategorie lepidla
Druh výrobku lepidlo
Oblast použítí interiér i exteriér
Barva základní šedá
Druh lepidla cementové
Typ dle normy C2TE
Charakteristika zlepšené s vlákny
Série CM 14

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?