SUPERFIX XTREM jednosložkový elastický hybridní těsnicí a lepicí tmel

Vzdušnou vlhkostí tvrdnoucí tmel, určený pro elastické lepení širokého spektra materiálů (vyjma PE, PP a teflonu) v exteriéru i interiéru, v oblastech pod vodou, v bazénech a v mokrém prostředí.

SUPERFIX XTREM jednosložkový elastický hybridní těsnicí a lepicí tmel obr. 1

Značka: Havos

Kód(y) zboží: HASSUPFIXETR

 • extrémně vysoká počáteční lepicí síla
 • extrémně vysoká konečná pevnost
 • lze nanášet na slabě vlhký podklad
 • bez obsahu rozpouštědel
 • pachově neutrální
 • bez tvorby puchýřů a odfuků
 • nepatrné smrštění
 • lepení širokého spektra materiálů
 • bez obsahu silikonu a izokyanátů
 • dobrá odolnost proti UV
 • přetíratelný

Aplikace

Z povrchu tmeleného podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál a povrch nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.). U plastových výrobků a nátěrů vždy proveďte test přilnavosti a snášenlivosti, neboť např. u akrylátových nátěrů může z důvodu migrace změkčovadel dojít ke ztrátě přilnavosti.

SUPERFIX XTREM je připraven přímo k nanášení a není třeba ho před aplikací nijak upravovat.

Před nanášením je třeba odříznout konickou horní část kartuše, našroubovat přiložený aplikátor a zaříznout ho podle potřeby. Vytlačování se provádí lisem (pistolí), a to v rovnoměrné vrstvě do spáry. Nejlepší přilnavosti dosáhneme tehdy, je-li tmel do spáry nanesen bez jakéhokoliv uzavření vzduchu (vzduchové kapsy) a při úpravě tvaru spáry je tlakem dosaženo úplného kontaktu tmele s povrchy spojovaných materiálů. Spojované/lepené materiály musí být okamžitě přiloženy, bez odvětrání tmelu. Optimální tloušťka lepidla pro zajištění elastického spojení by měla být min. 2 mm. Požadovaný tvar těsnění je třeba vytvořit do 10 minut po nanesení nejlépe stěrkou namočenou do vody s přídavkem saponátu. Vyvarujte se vniknutí saponátového roztoku mezi těsněné spoje, neboť tento roztok způsobuje ztrátu adheze. Celkové vytvrzení tmelu závisí na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu.

Vydatnost

Vydatnost (měrná spotřeba) činí zhruba 3 metry spáry o průřezu 10×10 mm. Tento výpočet je však pouze orientační pro hrubou představu spotřeby.

Upozornění

Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách.
K aplikaci lepisla budet potřebovat vytlačovací pistoli.

Vlastnosti a varianty

Vlastnost Varianta
Kategorie lepicí tmely
Druh lepidla univerzální
Oblast použítí interiér i exteriér
Materiál silan modifikované polymeryInformace
Typ montážní, univerzální
Barva základní bílá
Skladovatelnost 18 měsíců
Objem v balení 450 g

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?