Ceresit TS 61 jednosložková trubičková polyuretanová pěna - 500 ml

Pro montáž okenních a dveřních rámů, vyplňování dutin, utěsňování otvorů ve střešních konstrukcích a v izolačních materiálech, vytváření zvuku odolných clon, vyplňování mezer okolo potrubí, fixace a izolování stěnových panelů apod.

Ceresit TS 61 jednosložková trubičková polyuretanová pěna - 500 ml

Značka: Ceresit

Kód(y) zboží: TS61500T

 • Vynikající přilnavost k většině stavebních materiálů
 • Vysoká tepelná a akustická izolace
 • Odolává vlhkosti
 • Odolává stárnutí
 • Chraňte před UV zářením!
Přehled nebezpečných látek

-Prepolymer polyuretanu s volným 4,4´-metylendifenyldiizokyanátem (MDI)
-Hnací plyn na bázi: dimethylether/isobutan/propan/n-butan směs 

 • H222 - extrémně hořlavý aerosol, kategorie 1
 • H229 - nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
 • H315 - dráždí kůži, kategorie 2
 • H317 - může vyvolat alergickou kožní reakci, kategorie 1
 • H319 - způsobuje vážné podráždění očí, kategorie 2
 • H334 - při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže, kategorie 1
 • H335 - může způsobit podráždění dýchacích cest, toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, kategorie 3
 • H351 - podezření na vyvolání rakoviny, kategorie 2
 • H362 - může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka
 • H373 - může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici, kategorie 2
 • H413 - může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy – chronicky, kategorie 4

Vlastnosti a varianty

Vlastnost Varianta
Kategorie Ostatní stavební chemie a doplňky
Druh výrobku izolační páska
Oblast použítí interiér i exteriér
Materiál polyetylén kašírovaný textilním rounem
Barva základní modrá
Tloušťka 0,7 mm
Šířka 120 mm
Objem v balení role 10 m /šíře 120 mm

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?