Impregnace na obkladový kámen Stones 2 l

Bílý (po zaschnutí transparentní), ochranný a dekorativní impregnační prostředek na vodní bázi silikonů pro impregnaci sádrových a betonových obkladů.

Impregnace na obkladový kámen Stones 2 l obr. 1

Značka: Stylnul

Kód(y) zboží: IMPREGST2

Impregnace S-2 je určena pro impregnaci sádrových a betonových obkladů, ale také pískovce, cihlových pásků a střešních tašek.

Před zahájením prací očistěte suchý povrch od prachu, špíny, oleje, maziva apod. Plochy, které nebudou impregnovány – například skla, kovové, dřevěné díly, leštěný kámen apod. – vždy pečlivě zabezpečte. Před použitím zamíchejte. Betonové či sádrové obklady impregnujte včetně spár nejdříve po 7 dnech od skončení prací (od nalepení).

Impregnujte za suchého počasí bez deště pro teplotě +5 °C až +25 °C. Impregnaci nanášejte rovnoměrně, ideálně nástřikem (rozprašovačem). V případě silně nasákavých betonových ploch nanášejte dvakrát, metodou mokré na mokré (druhou vrstvu nanášejte podle nasákavosti, okolní teploty a teploty povrchu nejpozději po 20 minutách).

Spotřeba:

1 balení (2 litry) na 8–10 m² při jednovrstvé impregnaci. Spotřeba prostředku závisí na nasákavosti impregnovaného materiálu a technice nanášení.

Přehled nebezpečných látek:

EUH208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7], 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list (označení pro směsi, které nejsou určeny pro širokou veřejnost).

Vlastnosti a varianty

Vlastnost Varianta
Kategorie ostatní stavební chemie a doplňky
Druh výrobku cementová malta
Oblast použítí interiér i exteriér
Barva základní šedá
Charakteristika rychletvrdnoucí
Skladovatelnost 12 měsíců
Série CX 5

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?