Maltová směs ŠTUKBETON

Jednosložková suchá maltová směs určená zejména pro opravy a vytmelení poškozených a opravených povrchů betonových a železobetonových povrchů.

Maltová směs ŠTUKBETON

Značka: Hasoft

Kód(y) zboží: HASSTUKBETON

  • jemná stěrka pro opravy povrchu betonu
  • rozmíchává se pouze s vodou
  • má dobrou zpracovatelnost
  • má výbornou přídržnost k podkladu
  • je trvale odolný vůči vodě, je mrazuvzdorný
  • má dobré mechanické vlastnosti
  • je objemově kompenzován
  • je způsobilý pro styk s potravinami

ŠTUKBETON je jednosložková plastifikovaná suchá maltová směs s obsahem redispergovatelných polymerů. Na stěrku ŠTUKBETON může být nanášen libovolný typ sekundární ochrany v závislosti na expozici opravené konstrukce.

Aplikace

Příprava podkladu

Z povrchu opravovaného podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený beton. Povrch betonu nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.). Před aplikací stěrky musí být celý opravovaný povrch zbaven prachu, nejlépe opláchnutím tlakovou vodou.

Příprava materiálu

ŠTUKBETON se připravuje k použití smísením potřebného množství suché malty s odměřeným množstvím vody. K míchání je nezbytné používat pomaloběžnou míchačku s nuceným oběhem. Poměr mísení je udán v tabulce.

Použití

ŠTUKBETON je možné nanášet strojně či ruční pokládkou. Ruční nanášení stěrky se provádí natahováním. Stěrka se nanáší v jedné vrstvě, jejíž tloušťka by neměla přesáhnout hodnoty udané v tabulce. Finalizace se provádí po „zavadnutí“ stěrkové hmoty nejlépe suchým polyuretanovým či polystyrenovým hladítkem. Opravené povrchy je nezbytné okamžitě po dokončení začít ošetřovat. Zejména je nutno zabránit přímému slunečnímu osvitu, působení větru a dalších faktorů urychlujících nežádoucí odpařování záměsové vody. Jakmile to tuhnutí směsi dovolí, je nejvýhodnější zakrýt plochy trvale vlhčenou geotextilií po dobu prvých 3 dnů po opravě.

Zkušební atesty

TSUS Bratislava n.o., č. 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava provedl počáteční inspekci v místě výroby a posouzení systému řízení kontroly kvality výroby.

Bezpečnost zdraví při práci

Po uplynutí min. doby trvanlivosti, která je vyznačena na obalu, není zajištěna plná účinnost přísady redukující chrom VI pod hranicí 2 ppm.

Práce se suchou sanační maltou ŠTUKBETON nevyžaduje žádná mimořádná hygienická opatření. Výrobek obsahuje alkalické složky, a je tudíž nutno zabránit zejména kontaminaci očí a sliznic. Při práci je proto nutno dodržovat BOZ platné pro práce s cementovými popřípadě vápennými maltami.

Vlastnosti a varianty

Vlastnost Varianta
Kategorie ostatní stavební chemie a doplňky
Druh výrobku maltová směs
Oblast použítí neuvedeno
Barva popisná bílá, nestandardní žlutošedá
Měrná spotřeba 1,6–1,7 kg/m²/mm
Skladovatelnost 12 měsíců v PAP obalech; 24 měsíců v PE obalech
Objem v balení 5 kg, 25 kg

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?