PU pěna Ceresit WhiteTeq bílá 750 ml - pistolová

Pro montáž okenních a dveřních rámů, vnitřních zárubní, utěsňování otvorů ve střešních konstrukcích a v izolačních materiálech, vytváření protihlukových zábran, izolování stěnových panelů a střešních tašek, vyplňování dutin apod.

PU pěna Ceresit WhiteTeq bílá 750 ml - pistolová

Značka: Ceresit

Kód(y) zboží: WHITETEQP

 • Vynikající struktura
 • O 25 % vyšší flexibilita*
 • Až 2x nižší expanze*
 • O 20 % vyšší tepelná izolace*
 • O 50 % vyšší zvuková izolace*
 • Montáž okenních a dveřních rámů
 • Montáž vnitřních zárubní
 • Utěsňování otvorů ve střešních konstrukcích a v izolačních materiálech
 • Vytváření protihlukových zábran
 • Izolování stěnových panelů a střešních tašek
 • Vyplňování dutin a mnoho dalších

* oproti standardní konvenční technologie Henkel PU pěny

Revoluční bílá polymerní pěna nové generace na bázi purifikovaných a koncentrovaných složek. WhiteTeq technologie umožnuje nejvyšší efektivitu vytvrzení pěny a dává pěně její charakteristickou ledově bílou barvu, extra jemnou buněčnou strukturu, až 10krát vyšší odolnost vůči UV záření, o 20% vyšší tepelnou izolaci, o 50% vyšší zvukovou izolaci, o 25 % vyšší flexibilitu a až o 2x nižší expanzi.

Přehled nebezpečných látek

-Prepolymer polyuretanu s volným 4,4´-metylendifenyldiizokyanátem (MDI)
-Hnací plyn na bázi: dimethylether/isobutan/propan/n-butan směs 

 • H222 - extrémně hořlavý aerosol, kategorie 1
 • H229 - nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
 • H315 - dráždí kůži, kategorie 2
 • H317 - může vyvolat alergickou kožní reakci, kategorie 1
 • H319 - způsobuje vážné podráždění očí, kategorie 2
 • H334 - při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže, kategorie 1
 • H335 - může způsobit podráždění dýchacích cest, toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, kategorie 3
 • H351 - podezření na vyvolání rakoviny, kategorie 2
 • H373 - může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici, kategorie 2
Aplikační video

Vlastnosti a varianty

Vlastnost Varianta
Kategorie Ostatní stavební chemie a doplňky
Druh výrobku impregnace na obkladový kámen
Podklad pro nasákavé podklady
Oblast použítí neuvedeno
Objem v balení 5 litrů
Skladovatelnost 12 měsíců
Série Nano4you

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?