HASSAN JÁDRO

Mimořádně porézní a zcela hydrofobní. Je určeno k sanaci vlhkého zdiva v interiéru i exteriéru. Zajišťuje přirozené difuzní odvlhčení zdiva, zadržení solí uvnitř svého pórového systému a ochranu před vnější vlhkostí.

HASSAN JÁDRO

Značka: Hasoft

Kód(y) zboží: HASSANJADRO

  • odpovídá požadavkům WTA 2–2–91
  • aplikuje se ručním nahazováním nebo strojním omítáním
  • má vysokou propustnost pro vodní páru
  • má vysokou schopnost absorbce solí
  • obsahuje disperzní polypropylenovou vláknovou výztuž
  • má schopnost dlouhodobě potlačit projevy vlhkosti na nosném i výplňovém zdivu
  • je stabilním podkladem pro paropropustné nátěrové systémy

HASSAN JÁDRO je formulováno na bázi vápna a bílého portlandského cementu, má vysoký objem pórového systému, což mimořádně zvyšuje jeho dlouhodobou schopnost odolávat účinkům transportovaných solí. Je vhodné zejména pro sanace historicky cenných staveb.

Aplikace

Příprava podkladu

Podkladem pro nanášení sanační jádrové omítky HASSAN JÁDRO je dostatečně soudržný cihelný, kamenný nebo smíšený podklad zbavený prachu a nečistot, opatřený podle potřeby sanačním kotvicím podhozem HASSAN ŠPRIC. Starou omítku je nutné odstranit do výšky cca 0,5–0,8 m nad hranicí vzlínající vlhkosti. Ložné i svislé spáry ve zdivu je třeba proškrábnout do hloubky cca 20 mm a nahradit poškozené zdicí prvky nebo tyto oblasti zreprofilovat hmotou VODOTĚS. Zdivo je třeba v předstihu očistit stlačeným vzduchem nebo ocelovým kartáčem. Pokud jsou viditelné výkvěty solí, tak je nutné použít k jejich odstranění přípravek ANTISULFÁT. V rámci přípravy podkladu je účelné provést kvantitativní zjištění vlhkosti zdiva i obsahu solí (sírany, dusičnany, chloridy) ve zdicí maltě i zdicích prvcích. Na základě znalosti těchto údajů lze pak navrhnout optimální tloušťku sanačního omítkového systému.

Příprava materiálu

HASSAN JÁDRO se v menším množství rozmíchá vrtulovým nástavcem na elektrické vrtačce, větší množství pak strojní omítačkou nebo míchačkou s nuceným oběhem, případně míchačkou samospádovou. Doba míchání je 15 až 20 minut. Malta se nanáší ručně nebo strojní omítačkou. Omítková směs by neměla být míchána delší dobu než 30 min., aby nedošlo k tzv. přemíchání! Při nižších teplotách je třeba přiměřeně prodloužit míchání s ohledem na účinnost provzdušňující přísady.

Použití

HASSAN JÁDRO se provádí ručně nebo strojně ve vrstvách 15 až 20 mm. Nahození malty se provádí podle potřeby v jedné nebo více vrstvách. U vícevrstvé omítky je vždy třeba spodní vrstvu nejprve zdrsnit hrubým kartáčem, aby se dosáhlo dobrého mechanického přikotvení následující vrstvy. Před nanesením vrchní vrstvy je třeba nechat spodní vrstvu důkladně vyschnout. Technologická přestávka by měla být při tloušťce vrstvy 15 mm cca 8–10 dnů v závislosti na relativní vlhkosti okolního prostředí a intenzitě proudění vzduchu.

Finalizace povrchu se provádí po vyschnutí poslední vrstvy nanesením sanačního štuku HASSAN ŠTUK.

Nanesené maltové vrstvy je třeba chránit, pokud možno, před přímým slunečním osvitem, působením větru a dalších faktorů urychlujících nežádoucí rychlé odpařování záměsové vody. Za extrémních teplotních podmínek je nutné omítku z počátku zvlhčovat.

Zkušební atesty

Výrobek je certifikován podle EN 998–1:2003. Průběžnou nezávislou kontrolu zajišťuje akreditovaná zkušební laboratoř č. 1069 při AB Praha, a.s. Dozor nad systémem jakosti provádí autorizovaná osoba č. 204. Výrobek je schválen rozhodnutím hlavního hygienika ČR.

Bezpečnost zdraví při práci

Po uplynutí min. doby trvanlivosti, která je vyznačena na obalu, není zajištěna plná účinnost přísady redukující chrom VI pod hranicí 2 ppm.

Práce s omítkou HASSAN JÁDRO nevyžaduje žádná mimořádná hygienická opatření. Výrobek obsahuje alkalické složky, a je tudíž nutno zabránit zejména kontaminaci očí a sliznic. Při práci je proto nutno dodržovat BOZ platné pro práce s cementovými popř. vápennými maltami.

Vlastnosti a varianty

Vlastnost Varianta
Kategorie ostatní stavební chemie a doplňky
Druh výrobku maltová směs
Typ jednosložková
Materiál hydrofobní maltová směs
Oblast použítí interiér i exteriér
Barva základní bílá
Měrná spotřeba 0,8–1,0 kg/m²/mm
Zrnitost 0–4 mm
Skladovatelnost 12 měsíců v suchém prostředí
Objem v balení 25 kg

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?