Akrylový tmel Ceresit CS 11 bílá 300 ml

Disperzní těsnicí tmel k vyplnění spár a prasklin v interiéru i exteriéru.

Akrylový tmel Ceresit CS 11 bílá 300 ml

Značka: Ceresit

Kód(y) zboží: CS11

 • elastický
 • přetíratelný barvami
 • vysoká přídržnost
 • voděodolný
 • šetrný k životnímu prostředí
 • pro interiér i exteriér

Oblast použití

Pro vyplnění prasklin a trhlin ve zdivu, omítkách, k vyplňování spár mezi prvky ze dřeva, plastu i hliníku a zdivem nebo omítkou, tam, kde běžné spárovací hmoty vykazují trhliny a praskliny. Má vysokou přídržnost ke všem vyzrálým, pórovitým a nasákavým materiálům, jako jsou např. pórobeton, sádra, pískovec, dřevotřísky, sádrokarton případně malířské nátěry a barvy, keramické obklady a polystyrén. 

Použití se doporučuje k vyplnění spár mezi rámy a izolačními deskami při zateplování budov. Může být aplikován v interiéru i exteriéru, ale pouze na místech nepodléhajících pnutí, s minimálními nároky na roztažnost. 

Čerstvě aplikovaný materiál je odolný atmosférickým vlivům. Zaschlý tmel je možno přetírat barvami, přelepit nebo přestěrkovat. Nepoužívejte k vyplnění dilatačních spár a v místech trvale zatížených vlhkostí.

Přehled nebezpečných látek

 • Látka nebo směs nejsou nebezpečné podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)
 • Disperze akrylátového kopolymeru, minerální plniva
 • Obsahuje směs isothiazolinonů (3:1), může vyvolat alergickou reakci

 • H331 - toxický při vdechování
 • H311 - toxický při styku s kůží
 • H301 - toxický při požití
 • H317 - může vyvolat alergickou kožní reakci
 • H400 - vysoce toxický pro vodní organismy
 • H410 - vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
 • H314 - způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

Vlastnosti a varianty

Vlastnost Varianta
Kategorie Silikony a tmely
Druh výrobku sanitární silikon
Typ sanitární
Barva základní béžová
Barva popisná bahama
Oblast použítí interiér i exteriér
Objem v balení 280 ml
Skladovatelnost 18 měsíců
Série CS 25

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?