Obnovovač silikonu Ceresit RE-NEW bílá 100 ml

K obnovení starých a zašlých silikonových spár

Značka: Ceresit

Kód(y) zboží: RENEWB

Obnovovač silikonu Ceresit RE-NEW bílá 100 ml (obr. 2)
obr. 2

Ceresit Re-New obnovovač silikonů je na bázi vody a je vhodný pro překrytí původních silikonových tmelů ve spárách, kde zlepšuje jejich vzhled tím, že výborně kryje barvu, vyplňuje malé trhliny a překrývá plesnivé skvrny apod. Má vynikající přilnavost na původní podklad a vytvrzuje při pokojové teplotě na elastickou, dlouhotrvající silikonovou vrstvu s dlouhou životností. Obnovovač silikonů využívá systém trojité ochrany, který zajišťuje dlouhodobou odolnost proti plísním. Pro interiér. Skladovatelnost 18 měsíců.


Po vytvrzení je povrch obnovené silikonové spáry chráněn proti:

 • zachycení spor plísní
 • růstu plísní
 • tvorbě spor plísní 


Je vhodný i na překrytí barevných silikonů (tloušťka vrstvy ≥ 1 mm), přičemž dostupný je pouze v bílé barvě, dáke ho lze použít na svislé i vodorovné spáry v trojúhelníkovém sklonu, a to bez potřeby odstranění původního silikonu. Je bez zápachu a jednoduše se aplikuje. V případě nutnosti opravy je nezatvrdlý silikon vodou smyvatelný. 


Spotřeba závisí na tloušťce aplikované vrstvy silikonu:

 • přibližně 28 ml silikonu je potřeba k pokrytí 1 m spáry s tloušťkou vrstvy 2 mm
 • přibližně 13 ml silikonu je potřeba k pokrytí 1 m spáry s tloušťkou vrstvy 1 mm
 • v průměru je obsah silikonu dostatečný k pokrytí cca 3,5-7,5 m spár 

Přehled nebezpečných látek
 • H319 - způsobuje vážné podráždění očí 
 • Alfa-tridecyl-omega-hydroxy-poly(oxy-1, 2-ethandiyl), 24938-91-8
 • H302 - zdraví škodlivý při požití
 • H318 - způsobuje vážné poškození očí
 • Tiabendazol,148-79-8
 • H400 - vysoce toxický pro vodní organismy
 • H410 - vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Vlastnosti a varianty

Vlastnost Varianta
Kategorie Silikony a tmely
Druh výrobku silikon sanitární
Barva základní bílá, transparentní
Oblast použítí interiér
Objem v balení 310 ml kartuše

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?