Barva na spáry Ceresit Reno Fuge bílá 7 ml

Barva na spáry Ceresit Reno Fuge bílá 7 ml

Značka: Ceresit

Kód(y) zboží: RENOFUGE

Obnovovač spár je ideální pro obnovení vzhledu starých a vybledlých spár obkladů a dlažeb. Použití je možné na stěnách i podlaze, celý prostor tak získá svěží a čistý vzhled. Umožňuje přesnou a jednoduchou aplikaci. Zasychá již po 60 minutách. Díky vysoké efektivnosti vydrží jedno balení až na 60 m spáry o šířce 2 mm.

Příprava podkladu

Před aplikací obnovovače spár musí být spáry suché, zbavené nečistot, prachu, mastnoty, zbytků čisticích prostředků a dalších nepřídržných částí. V případě potřeby omyjte spáry vodou a nechte vyschnout.

Přehled nebezpečných látek
 • Tenzid
 • Obsahuje směs isothiazolinonů (3:1), může vyvolat alergickou reakci
 • Látka nebo směs nejsou nebezpečné podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)
 • H226 hořlavá kapalina a páry
 • H301 toxický při požití
 • H311 toxický při styku s kůží
 • H314 způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
 • H317 může vyvolat alergickou kožní reakci
 • H331 toxický při vdechování
 • H336 může způsobit ospalost, nebo závratě
 • H400 vysoce toxický pro vodní organismy
 • H410 vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky

Vlastnosti a varianty

Vlastnost Varianta
Kategorie spárovací hmoty
Druh výrobku barva na spáry
Materiál nátěr na bázi akrylových pryskyřic
Oblast použítí interiér
Barva základní bílá
Objem v balení 7 ml
Skladovatelnost 12 měsíců
Série Reno Fuge

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?