Montážní návod k vanám a vanovým zástěnám RAVAK

Jak montovat vanu RAVAK Jak montovat vanu RAVAK Jak montovat vanu RAVAK
Vanu položte na vodorovnou podlahu dnem vzhůru. Sestavené podpory s tyčemi z panelkitu prozatím položte na spodek vany do vyznačených míst podle montážního návodu. Do úchytů panelkitu zasuňte přední panel. Panel a podpory posuňte tak, aby panel byl svisle.
Jak montovat vanu RAVAK Jak montovat vanu RAVAK Jak montovat vanu RAVAK
Přišroubujte podpory ke ztuženému dnu vany. Otvory předvrtejte do hloubky jen 10 mm! Tyče panelkitu mírně našponujte. Dejte vanu na určené místo.
Jak montovat vanu RAVAK Jak montovat vanu RAVAK Jak montovat vanu RAVAK
Osaďte odtokový komplet. Podle svislice rozměřte místa pro úchyty panelů. Přitom počítejte s tloušťkou panelu. Přišroubujte úchyty do předem vyvrtaných děr s hmoždinkami.
Jak montovat vanu RAVAK Jak montovat vanu RAVAK Jak montovat vanu RAVAK
Do okraje plastových úchytů dejte silikonový tmel. Sešroubujte přední panel s bočním panelem. Panely zatlačte do úchytů.
Jak montovat vanu RAVAK Jak montovat vanu RAVAK Jak montovat vanu RAVAK
Na straně děrovaných úchytů panel přišroubujte. Do mezery mezi vanou a zdí natlačte tmel. Tmel naneste i na obě spodní strany krycí lišty.
Jak montovat vanu RAVAK Jak montovat vanovou zástěnu RAVAK Jak montovat vanovou zástěnu RAVAK
Lištu zatlačte do mezery mezi obklad a vanu. Vytlačený tmel odstraňte. Ustavovací profil vanové zástěny přiložte ke zdi a po vyvážení naznačte místa pro vrtání. Přišroubujte ustavovací profil.
Jak montovat vanovou zástěnu RAVAK Jak montovat vanovou zástěnu RAVAK
Nasaďte vanovou zástěnu. Po vyrovnání a odzkoušení otvírání, sešroubujte zástěnu s ustavovacím profilem.