Překlady HELUZ - zdicí materiály

Značka: HELUZ

Překlady HELUZ - zdicí materiály (Překlad plochý)
Překlady HELUZ - zdicí materiály (Nosný žaluziový a roletový překlad)

Nosné překlady HELUZ 23,8

Překlad nosný

Pro překlady nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách.

Nosné překlady HELUZ se používají jako překlady nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Lze je kombinovat s tepelnou izolací pro dosažení zvýšených tepelně izolačních vlastností.

Technické parametry
 • šířka: 70 mm
 • délka: 1 000 mm až 3 500 mm v krocích po 250 mm (1 000 mm, 1 250 mm, 1 500 mm, .. atd)
 • výška: 238 mm

 

 

Překlady ploché

Překlad plochý

Pro nadpraží stavebních otvorů v nenosných stěnách.

Keramické ploché překlady HELUZ se používají jako tzv. spřažené překlady. Skládají se ze dvou částí – vlastního keramobetonového prefabrikovaného překladu a tzv. tlakové zóny zhotovené na stavbě nad překladem, a tak vytváří společně spřažený překlad nad otvorem (okna, dveře, výklenky). Ploché překlady vzhledem ke své štíhlosti nejsou nosné samy o sobě. Jako nosné spřažené ploché překlady se chovají až ve spojení (spřažení) s nad nimi vyzděnou a plně promaltovanou nebo vybetonovanou nadezdívkou – tzv. tlakovou zónou. Jsou určeny pro maximální světlost stavebního otvoru 2 750 mm.

Technické parametry pro šířky 115 a 145 mm:
 • šířka: 115 a 145 mm
 • délka: 1 000 až 3 000 mm v krocích po 250 (1 000, 1 250, 1 500 mm, .. atd)
 • výška: 71 mm
Technické parametry pro šířku 175 mm:
 • šířka: 175 mm
 • délka: 1 000 mm, 1 250 a 1 500 mm
 • výška: 71 mm
  

 

Nosné žaluziové a roletové překlady HELUZ

Překlad žaluziový a roletový

Žaluziové a roletové překlady se používají jako překlady nad okenními otvory v obvodových stěnách.

Tyto překlady jsou nosné, mají v sobě již zabudovanou tepelnou izolaci a zároveň vytváří schránku pro umístění stínících systémů (venkovních žaluzií, nebo rolet). Tyto překlady jsou určeny pro zakrytí stavebních otvorů od šířky 600 mm (při dodatečném kontaktním zateplení zdiva musí být minimální šířka okna větší) až po maximální světlost otvoru 3 850 mm. Výška okenního otvoru pro montáž venkovních rolet, nebo žaluzií je minimálně 600 a maximálně 3 000 mm pro roletu. 

Technické parametry
 • šířka: 365 až 490 mm
 • délka: 1 250 až 4 250 mm v krocích po 250 (1 250, 1 500, 1 750 mm, .. atd)
 • výška: 238 mm

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?