Vodicí linie

Skladebná dlažba

Značka: BEST

Dlažba s reliéfním povrchem pro nevidomé a slabozraké k vytvoření signálních a varovných pásů na chodnících, před přechody a na nástupištích MHD
Vodicí linie (standard bílá)
standard bílá
Vodicí linie (standard červená)
standard červená
Vodicí linie (standard přírodní)
standard přírodní
  • Dlažba pro ryze pochozí plochy


TECHNICKÁ SPECIFIKACE

  • výstupky o výšce 5 mm s roztečí 5 mm
  • v zimním období se dlažba udržuje pouze zametáním a používáním chemických rozmrazovacích látek, bez použití mechanizace
  • hmatová úprava splňuje normy ČSN 73 6110 pro projektování místních komunikací a nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
  • složení betonu splňuje normy ČSN EN 206 +A1 na mezní složení betonu pro stupeň vlivu prostředí XF4 (jedná se o nejvyšší třídu odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám)

název skladebné rozměry (mm) spotřeba množství (m²) množství (m²) hmotnost (kg) hmotnost (kg) množství při tonáži auta 
24 t
výška délka šířka ks/m² vrstva paleta vrstva paleta ks palet
BEST - VODICÍ LINIE 80 200 200 25,00 0,96 7,68 160 1310 18 138,24


Vlastnosti a varianty

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?