Akvabelis

Zatravňovací dlažba

Značka: BEST

Vodopropustné dlažby s distančními nálisky vymezujícími spáry o šířce 30 mm na 1 dlouhé a krátké straně kamene
Akvabelis (Colormix Brilant)
Colormix Brilant
Akvabelis (Přírodní)
Přírodní
Akvabelis (Colormix Arabica)
Colormix Arabica
Akvabelis (Karamelová)
Karamelová
Akvabelis (Colormix Etna)
Colormix Etna
Akvabelis (Colormix Snad)
Colormix Snad
Akvabelis (Colormix podzim)
Colormix podzim
Akvabelis (Technický nákres)
Technický nákres
 • Zatravňovací dlažba štíhlých tvarů
 • Vhodná pro pochozí i pojezdové plochy
 • Distanční nálisky vymezují spáry o šířce 30 mm po 1 dlouhé a 1 krátké straně
 • Velmi pěkná je kombinace s dlažbou BEST - BELEZA nebo BEST - BELISIMA


TECHNICKÁ SPECIFIKACE

 • vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba
 • dlažba ošetřena systémem
 • optimální poměr vrchní nášlapné a spodní jádrové vrstvy betonu zajišťuje maximální užitné vlastnosti betonové dlažby, zejména:
  • vysokou pevnost dlažby
  • mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
  • nízkou obrusnost dlažby
  • dobré adhezní vlastnosti dlažby
 • distanční nálisky 30 mm po obvodu jedné krátké a jedné dlouhé strany
 • podíl zeleně činí 28 % plochy

název skladebné rozměry počet spotřeba množství (m²) hmotnost (kg) množství při tonáži auta
24 t
výška délka šířka ks/vrstva ks/m² vrstva paleta vrstva paleta ks palet
BEST - AKVABELIS 80 270 120 24 22,23 1,08 10,8 132 1350 17 183,6
plocha včetně zatravněné části 80 300

150


Součinitel odtoku Ψ (C)

Pro spáry vyplněné kamenivem frakce 2/5 mm jsou vypočteny následující hodnoty koeficientu odtoku:

 • sklon povrchu do 1 % ... C = 0,20 
 • sklon povrchu 1 % až 5 % ... C = 0,30
 • sklon povrchu nad 5 % ... C = 0,40 

V případě potřeby zatravnění doporučujeme použít 70 % kameniva 2/5 + 30 % extenzivního substrátu – dochází však k mírnému zhoršení vsakovacích schopností.

Vlastnosti a varianty


Ukázky realizací

Best - Akvabelis

Best - Akvabelis - 400X400__17_mg_5607_colormix_arabica
Best - Akvabelis - 400X400__17_mg_5573_colormix_arabica
Best - Akvabelis - 400X400__17_mg_5459_colormix_arabica
Best - Akvabelis - 400X400__17_mg_5387_colormix_arabica
 1 
Stránka 1 z 1

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?