ZDICÍ TVÁRNICE CSB

ZDICÍ TVÁRNICE CSB povrch hladký - barva šedá
povrch hladký - barva šedá

Značka: CS-Beton

Standardní dutinová tvárnice je vyrobena z prostého vibrolisovaného betonu a je určena pro vyzdívání nosných a obvodových stěn všeho druhu. Zdí se na cementovou maltu. Systém zdicích tvárnic je opatřen i kusy k půlení a čtvrcení a rovněž je doplněn o tvárnice s armovacími otvory. Zdicí prefabrikáty se při zdění ukládají na sraz vedle sebe otvory svisle dolů tak, aby otvory ve tvárnicích byly nasměrovány kolmo na tepelný tok a probíhaly ve směru kolmém na ložnou spáru. Prvky je možné díky plnému dnu zalít betonem v místech, kde je to vyžadováno. Hladký povrch umožňuje snadnou manipulaci s tímto typem tvárnice.

CSB - ZDÍCÍ TVÁRNICE Skladebné rozměry [mm] Počet [ks] Hmotnost [kg]
výška šířka délka MJ na paletě MJ na vrstvě kusů do běžného metru MJ výrobků vč. palety
tvárnice základní 190 200 500 60 12 - 21.1833 1296

tvary zdicí tvárnice
  • ZÁRUKA 5 LET
    na všechny výrobky poskytujeme záruku 5 let

Barevné varianty

šedá šedá

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?