MONROCK MAX E

MONROCK MAX E
Kamenná vlna, tloušťka 50 až 250 mm

Značka: Rockwool

Konstrukční tuhá těžká deska z kamenné vlny s integrovanou dvouvrstvou charakteristikou je pojená organickou pryskyřicí a v celém objemu hydrofobizovaná. Horní velmi tuhá vrstva desky zabezpečuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání a je na povrchu označena nápisem.


Rozměry

Tloušťka: 50 - 250 mm
Délka x šířka: 2 000 x 1 200 mm  


Oblast použití

Deska MONROCK MAX E je určena pro stavební tepelné, protipožární a akustické izolace plochých střech s možností jedno, dvou I vícevrstvé pokládky a kombinace se spádovým systémem ROCKFALL. Izolační desky je možné použít do střešních skladeb mechanicky kotvených, lepených a zatěžovaných. Deska může být mechanicky zatížena provozním i užitným zatížením v rozsahu svých deklarovaných technických parametrů.

Kamenná vlna - vlastnosti

Tepelně izolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Zvuková pohltivost. Paropropustnost. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – deska je v celém objemu hydrofobizovaná. Rozměrová stálost.


Spádování plochých střech - systém Rockfall:


Zateplení ploché střechy jednoplášťové na trapézovém plechu - souvrství kotvené:

plocha-strecha-na-trapezovem-plechu-kotvena

 1. Trapézový plech
 2. Parozábrana
 3. MONROCK MAX E, od celkové tloušťky 180/P mm až 240/D*
 4. Podkladní asfaltový pás mechanicky kotvený
 5. Vrchní asfaltový pás plnoplošně natavený
 6. STALROCK MAX pro ROCKPROFIL, od tloušťky 160 mm
 7. Atikový klín ROCKFALL

 * Tloušťky jsou uvedené dle požadavků podle normy. Celkovou tloušťku izolačního souvrství lze docílit jedno, dvou nebo vícevrstvou pokládkou střešních desek i v kombinaci se spádovými prvky ROCKFALL.


Zateplení ploché střechy jednoplášťové na trapézovém plechu - souvrství lepené:

plocha-strecha-na-trapezovem-plechu-lepena

 1. Trapézový plech
 2. Parozábrana
 3. MONROCK MAX E, od tloušťky 180 mm*
 4. Podkladní asfaltový pás plnoplošně natavený
 5. Vrchní asfaltový pás plnoplošně natavený
 6. STALROCK MAX pro ROCKPROFIL, od tloušťky 160 mm
 7. Atikový klín ROCKFALL

* Tloušťky jsou uvedené dle požadavků podle normy


Zateplení ploché střechy jednoplášťové na železobetonovém stropě - souvrství kotvené:

plocha-strecha-na-betonove-konstrukci-strope-kotvena

 1. Betonová nosná konstrukce
 2. Parozábrana
 3. Monrock MAX E, od tloušťky 160 mm*
 4. Podkladní asfaltový pás mechanicky kotvený
 5. Vrchní asfaltový pás plnoplošně natavený

* Tloušťky jsou uvedené dle požadavků podle normy

 

Zateplení ploché střechy jednoplášťové na železobetonovém stropě - souvrství lepené:

plocha-strecha-na-betonove-konstrukci-strope-lepena

 1. Betonová nosná konstrukce
 2. Parozábrana
 3. Monrock MAX E, od tloušťky 160 mm*
 4. Vrchní asfaltový pás plnoplošně natavený
 5. Vrchní asfaltový pás plnoplošně natavený

* Tloušťky jsou uvedené dle požadavků podle normy

 

KE STAŽENÍ

pdfTechnický list


Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?