Balkonové panely

Keramické stropní panely HELUZ atypické balkonové

Balkonové panely obr. 1

Značka: HELUZ

Keramické stropní panely HELUZ se používají nejčastěji v bytových a občanských stavbách, ale jejich použití je možné i v průmyslových a zemědělských objektech do světlosti místností až 7 metrů. Keramické panely HELUZ jsou po uložení na stěny ihned únosné. Tyto stropy jsou poměrně variabilní, jdou kombinovat s keramickými trámečkovými stropy HELUZ MIAKO a lze je použít i při členitých půdorysech. Nehodí se však do staveb, které jsou dynamicky namáhány.

Balkónové panely HELUZ jsou vyráběny v šířce 1 200 a 800 mm, vykonzolování panelu za líc zdiva je omezeno délkou 1 200 mm, celková délka panelů je minimálně 4 600 mm a maximálně 8 000 mm. Výška panelů v interiéru je 230 mm, vykonzolovaná část balkonu je ve spádu – na konci konzoly je výška 160 mm, u vnějšího líce zdiva je výška panelu 190 mm. V místě, kde je panel uložen na zdivu, je zabudovaná mezi keramickými vložkami tepelná izolace polystyrenem XPS v tl. 140 mm, betonové žebro probíhá přes obvodové zdivo a je zde vložena hlavní nosná výztuž konzoly. Pro určení délky panelu je nutné znát délku uložení na vnitřním zdivu, světlé rozpětí, tloušťku obvodového zdiva a délku vykonzolování. Panely se vyrábějí také na zakázku, a tak je možné u nich ve vykonzolované části určit a následně vyrobit, zda bude panel středový nebo krajní (levý a pravý). V balkonovém panelu lze udělat prostup v ose panelu, maximální šířka 600 mm a vzdálenost prostupu od hrany čela vykonzolovaného panelu je minimálně 3 100 mm.

Výhody

  • systémové řešení
  • rychlost montáže
  • okamžitá únosnost bez nutnosti montážních podpor
  • vyšší požární odolnost a akustické parametry oproti betonovým panelům
  • keramický podklad pod omítku
  • velká variabilita tvarů
  • možná i kombinace se stropem HELUZ MIAKO
  • speciální tvar zámku styčných ploch mezi panely – eliminace vzniku trhlin ve spáře

Příklad tvaru panelů s úkosy

Heluz balkonové panely - příklady úkosů

Vlastnosti a varianty

Vlastnost Varianta
Produktová řada Keramické stropní panely HELUZ
Typ produktu Balkonové panely
Rozměry (d x š x v) d - 4 600 až 8 000 mm v krocích po 200 mm
š - 800 a 1 200 mm
v - 230 mm
Vysvětlivky:

Zkrácené panely (tzv. panely na míru)
Panely se v libovolných délkách vyrobí dle potřeby zákazníka do 7 250 mm. Přestože se panely vyrábějí na konkrétní délku, jejich cena se stanovuje z ceny z nejbližšího delšího panelu v modulu 250 mm příslušné šířky.

Panely atypické
Standardně se dodávají panely s jednostranně vyčnívající výztuži v délce cca 100 mm. Po domluvě je možnost vyrobit panel s oboustranně vyčnívající výztuží popř. bez vyčnívající výztuže, panel s betonovým zhlavím, panely se ze sílenou horní výztuží, panely s prostupy, atd. Úpravy tvaru a vyztužení panelů je třeba individuálně konzultovat, zda jde o možnou úpravu z výrobního hlediska.

Expediční údaje: Orientační hmotnost panelů je 370-400 kg/m². Panely se při skladování a dopravě podkládají na 2 proklady 80/80/930 mm. Ložení na kamion max. 24 t = cca 65 m².1)

Výroba na zakázku, je nutné zaplatit 100 % kupní ceny při objednání před zahájením výroby. Příplatek za balkonový panel s prostupem 15 %, nebo jiné atypy.

Dodávky panelů mohou být v průběhu zimního období omezeny v závislosti na počasí.

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?