Vyrovnávací sada Porotherm na broušené cihly

Vyrovnávací sada Porotherm na broušené cihly obr. 1

Značka: Porotherm

Pracovní postup:
  1. Dva měnitelné přípravky vyrovnávací soupravy se pomocí stavěcích šroubů nastaví do výšky určené nivelačním přístrojem. 
  2. Zároveň se podle tloušťky stěny nastaví i požadovaná šířka maltového lože a zkontroluje se vodorovná poloha vodicích lišt. 
  3. Po nastavení obou přípravků soupravy do roviny se může začít s nanášením a urovnáváním maltového lože. Je třeba také dbát na správnou konzistenci zakládací malty. 
  4. Po nanesení se malta urovná tím způsobem, že se hliníkovou latí malta stahuje až do úrovně vodicích lišt přípravků.

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?