Stropní vložka MIAKO 25-62.5 BNK

Značka: Porotherm

Stropní vložka MIAKO 25-62.5 BNK (Porotherm strop bez nadbetonávky)
Porotherm strop bez nadbetonávky

Miako vložky pro stropní konstrukci Porotherm strop BN. Porotherm strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží je možno použít v běžném i vlhkém prostředí uzav řených objektů. Pokud bude strop použit v prostředí s relativní vlhkostí vzduchu 60 - 80 %, musí být na podhledu opatřen omítkou tloušťky minimálně 15 mm. Délka uložení nosníku musí být na každé straně nejméně 125 mm! Stropní vložky MIAKO se vyrábějí v jednotné délce 250 mm, výšce 80 - 250 mm a pro osové vzdálenosti 625 a 500 mm. Výšky a šířky stropních vložek předurčují tloušťky stropních konstrukcí resp. osové vzdálenosti stropních nosníků a tím i celkovou únosnost zvoleného stropu.

Rozměry d/š/v [cm]: 20/52,5/25

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?