Stropní vložka MIAKO 8-23- 50 PTH

Značka: Porotherm

Stropní vložka MIAKO 8-23- 50 PTH (Porotherm strop 3D model)
Porotherm strop 3D model

Miako vložky pro stropní konstrukci Porotherm strop. Porotherm strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží je možno použít v běžném i vlhkém prostředí uzav řených objektů. Pokud bude strop použit v prostředí s relativní vlhkostí vzduchu 60 - 80 %, musí být na podhledu opatřen omítkou tloušťky minimálně 15 mm. Délka uložení nosníku musí být na každé straně nejméně 125 mm! Stropní vložky MIAKO se vyrábějí v jednotné délce 250 mm, výšce 80- 250mm a pro osové vzdálenosti 625 a 500 mm. Výšky a šířky stropních vložek předurčují tloušťky stropních konstrukcí resp. osové vzdálenosti stropních nosníků a tím i celkovou únosnost zvoleného stropu.

Rozměry d/š/v [cm]: 25/40/8, 15, 21, 23

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?