Samonivelační hmota Ceresit CN 68 25 kg

K vyrovnání podlah v interiéru v tloušťce vrstvy od 2 do 15 mm

Značka: Ceresit

Kód(y) zboží: CN68

Samonivelační hmota Ceresit CN 68 25 kg (obr. 2)
obr. 2
Samonivelační hmota Ceresit CN 68 25 kg (obr. 3)
obr. 3

Samonivelační hmota k vyrovnání podlah pouze v interiéru v rozsahu 2-15 mm, savé i nesavé podklady, předem ošetřené odpovídajícím penetračním nátěrem, rychletvrdnoucí, vhodná pro podlahová vytápění, odolná bodovému zatížení, pod všechny druhy podlahových krytin. Pochozí po 4-6 hodinách, úsporná ve spotřebě. Není určena jako samostatná finální pochozí vrstva. Skladovatelnost 9 měsíců.


  Přehled nebezpečných látek:

- Portlandský cement

  • H318 - způsobuje vážné poškození očí, kategorie 1
  • H315 - dráždí kůži, kategorie 2
  • H335 - může způsobit podráždění dýchacích cest, toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, kategorie 3


KE STAŽENÍ

Bezpečnostní list

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?