HG Tekutý čistič odpadů 1l HGTCO

Účinně uvolňuje ucpané odpady

Značka: HG

Kód(y) zboží: HGTCO

HG Tekutý čistič odpadů 1l HGTCO (vtok sifonu)
Jak používat HG tekutý čistič odpadů?
Pro uvolnění ucpaného odpadu pomocí tohoto tekutého čističe odpadů postupujte podle následujících pokynů. Opatrně nalijte 3 šálky (300 ml) HG "tekutý čistič odpadů" do ucpaného odpadu. Nechte působit 30 minut a odpad dobře propláchněte vodou. V případě úporného ucpání, přičemž odpad již neodtéká, napusťte umývadlo nebo dřez teplou vodou. Poté přidejte 3 šálky (300 ml) HG "tekutý čistič odpadů" a nechte působit přes noc. Následující ráno odpad propláchněte teplou vodou. Tím, že HG „tekutý čistič odpadů“ je težší než voda, klesá ve vodě dolů směrem k ucpání. Kombinace výrobku s tlakem vody odstraní úporné ucpání. V případě velmi silných ucpání, způsobených zbytky jídla a tuku, používejte prednostně HG "tekutý čistič kuchyňských odpadu".

Přehled nebezpečných látek:

- hydroxid sodný
- sodium 2-(2-dodecyloxyethoxy) ethyl sulphate

  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • H315 Dráždí kůži.
  • H318 Způsobuje vážné poškození očí
  • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Vlastnosti a varianty

Vlastnost Varianta

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?