HASSAN ŠPRIC

Účinný adhezní můstek zajišťující přikotvení jádrové sanační omítky HASSAN JÁDRO k podkladům se zvýšenou hutností (například kamenné zdivo, smíšené zdivo, beton apod.).

HASSAN ŠPRIC

Značka: Hasoft

Kód(y) zboží: HASHASSANSPRIC

  • odpovídá požadavkům WTA 2–2–91
  • rozmíchává se pouze s vodou
  • aplikuje se ručně nebo suchým nástřikem
  • má výbornou přídržnost k podkladu
  • je trvale odolný vůči vodě
  • má vysokou porozitu a nízký difuzní odpor vůči vodní páře
  • je vnitřně hydrofobizovaný
  • má dobrou zpracovatelnost

HASSAN ŠPRIC je jednosložková suchá maltová směs s vysokou přilnavostí k podkladu, zvýšenou pórovitostí a dobrou propustností pro vodní páry. Sanační kotvicí podhoz je složen z portlandského cementu, z kameniva s max. zrnem do 4 mm s optimalizovanou křivkou zrnitosti a ze speciálních přísad, které zajišťují zvýšenou lepivost a intenzivní provzdušnění směsi.

Aplikace

Příprava podkladu

Sanovaný cihelný, kamenný, smíšený či betonový podklad musí být dokonale zbaven staré omítky, veškerých nečistot a prachu. Starou omítku je nezbytné odstranit do výšky cca 0,5–0,8 m nad hranicí vzlínající vlhkosti. Vodorovné i svislé spáry zdiva je třeba mechanicky proškrábnout do hloubky cca 20 mm. Poškozené zdicí prvky je třeba nahradit nebo zdivo reprofilovat sanační opravnou hmotou VODOTĚS. Před aplikací podhozu je třeba povrch zdiva očistit stlačeným vzduchem nebo ocelovým kartáčem. Pokud jsou viditelné výkvěty solí, tak je nutné použít k jejich odstranění přípravek ANTISULFÁT.

Příprava materiálu

K přípravě malty se použije běžná pitná voda. V menším množství může být podhoz míchán vrtulovým míchadlem poháněným elektrickou vrtačkou, ve větším množství pak míchačkou s nuceným oběhem, případně míchačkou samospádovou. Při přípravě směsi z 1 pytle (25 kg) se nalijí nejprve 3 litry vody do mísicího bubnu, poté se přidá suchá maltová směs a míchá se minimálně 10, maximálně 15 minut. Nakonec se doplní cca 1 až 2 litry vody tak, aby konzistence směsi byla vhodná pro prostřik. Přidávání pojiva ani jiných složek k hotové maltové směsi není přípustné.

Použití

Z 1 pytle HASSAN ŠPRICU se připraví cca 15 l maltové směsi. Nanášení se provádí ručně nebo strojní omítačkou. HASSAN ŠPRIC musí být nanesen v tenké vrstvě v tloušťce max. 5 mm, a to buď tzv. křížově, nebo terčovitě. Optimálně by měl být HASSAN ŠPRIC nanesen na cca 50 % sanovaného povrchu. V žádném případě nesmí být HASSAN ŠPRIC nanesen celoplošně! HASSAN ŠPRIC se nijak dále neupravuje. HASSAN ŠPRIC je třeba pokud možno chránit před přímým slunečním osvitem, působením větru a dalších faktorů urychlujících nežádoucí odpařování záměsové vody.

Zkušební atesty

Výrobek je certifikován podle EN 998–1:2003. Průběžnou nezávislou kontrolu zajišťuje akreditovaná zkušební laboratoř č. 1069 při AB Praha, a.s. Dozor nad systémem jakosti provádí autorizovaná osoba č. 204. Výrobek je schválen rozhodnutím hlavního hygienika ČR. 

Bezpečnost zdraví při práci

Po uplynutí min. doby trvanlivosti, která je vyznačena na obalu, není zajištěna plná účinnost přísady redukující chrom VI pod hranicí 2 ppm.

Práce se suchým sanačním kotvícím podhozem HASSAN ŠPRIC nevyžaduje žádná mimořádná hygienická opatření. Výrobek neobsahuje žádné škodlivé přísady. Výrobek obsahuje alkalické složky, a je tudíž nutno zabránit zejména kontaminaci očí a sliznic. Při práci je proto nutné dodržovat BOZ platné pro práce s cementovými, popřípadě vápennými maltami.

Vlastnosti a varianty

Vlastnost Varianta
Kategorie ostatní stavební chemie a doplňky
Druh výrobku maltová směs
Oblast použítí neuvedeno
Typ jednosložková
Materiál cementová báze
Barva popisná nestandardní šedá
Měrná spotřeba 0,8–1,0 kg/m²/mm (při pokrytí 50 %)
Zrnitost 0–4 mm
Skladovatelnost 12 měsíců v suchém prostředí
Objem v balení 25 kg

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?